BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 30 Gorffennaf 2005, 08:10 GMT 09:10 UK
Prifwyl: Ystyried mynd yn fethdalwr
Pafiliwn Eisteddfod Genedlaethol
Roedd 'na bryder gwirioneddol am ddyfodol ariannol yr ŵyl

Roedd yr Eisteddfod Genedlaethol wedi ystyried mynd yn fethdalwr y llynedd, yn l dogfennau yn nwylo BBC Cymru o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Daw'r wybodaeth ar gychwyn wythnos yr Eisteddfod yn Eryri eleni.

Er i'r Brifwyl ystyried mynd yn fethdalwr fel opsiwn, penderfynodd pwyllgor yn erbyn hyn a chreu cynllun argyfwng.

Dydd Gwener dywedodd cyfarwyddwr yr Eisteddfod, Elfed Roberts, nad oedd yn cofio i'r Brifwyl ystyried ei mynd yn fethdalwr gwirfoddol.

Ond cadarnhaodd iddyn nhw ystyried y gallai credydwyr fod wedi gwneud y Brifwyl yn fethdalwr ym Medi 2004, hynny yw pe bai'r Brifwyl wedi methu thalu ei dyledion.

Dywedodd Mr Roberts eu bod wedi bod yn agos iawn at fod yn fethdalwr gan nad oedd ganddyn nhw'r modd i dalu dyledion yr Ŵyl ym mis Medi 2004.

"Pe na bawn ni wedi cael arian gan gefnogwyr yr Eisteddfod...yr arian y cawsom gan Lywodraeth y Cynulliad a'r Bwrdd Iaith, ac wedi cymryd y camau wnaethom ni i arbed arian sylweddol, mae'n edrych yn debyg y byddwn ni wedi bod yn fethdalwr.

"Ddyle hynny ddim fod yn sioc i neb - oherwydd roeddem yn agos iawn," meddai Mr Roberts.

Cyfreithwyr

Yn l cofnodion cyfarfod yr Eisteddfod a Bwrdd yr Iaith Gymraeg y llynedd, roedd rhai cyfreithwyr ar Bwyllgor yr Eisteddfod yn dadlau y dylai fynd yn fethdalwr.

Ond dengys yr un cofnodion i gynllun argyfwng gael ei gytuno. Roedd y cyfarfod ar Fedi 9 2004.

Yn ystod wythnos yr Eisteddfod yng Nghasnewydd y llynedd cyhoeddodd y swyddogion apl frys oherwydd trafferthion ariannol.

Mewn cyfarfod ar y Maes dywedodd swyddogion fod angen 300,000 cyn yr Hydref i sicrhau na fyddai rhaid i'r Eisteddfod Genedlaethol werthu unrhyw asedau.

Cymorth brys

Yr hyn oedd yn denu rhai at wneud yr Eisteddfod yn fethdalwr, mae'n debyg, oedd y byddai'n rhyddhau rhai o'r asedau.

Ond anfantais yr opsiwn oedd na allai'r Eisteddfod ofyn am grantiau o'r pwrs cyhoeddus ac y byddai hynny'n peryglu dyfodol yr ŵyl.

Yng nghyfarfod Medi 9 2004 sefydlwyd cynllun argyfwng oedd yn gostwng costau'r Brifwyl o 200,000.

Cafodd trafferthion ariannol yr Brifwyl eu lleddfu gan gymhorthdal brys Llywodraeth y Cynulliad sef 80,000.

Ar y pryd roedd yr Eisteddfod Genedlaethol yn wynebu dyledion o rhwng 300,000 a 350,000.

ERYRI A'R CYFFINIAU 2005

O'R MAES

GAN CYMRU'R BYD

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

ORIELAU

GWEFAN


HEFYD:
Eisteddfod: Apl frys am 300,000
07 Awst 04 |  Newyddion
Eisteddfod: 'Dim siec wag'
26 Meh 05 |  NewyddionGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^