BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 30 Gorffennaf 2005, 16:23 GMT 17:23 UK
'Codi llais' yn erbyn hiliaeth
Peter Hain ac Imam Kudubur Rahman yng Nghanolfan Islamaidd Castell-nedd
Ar ymweliad chanolfan Islamidd galwodd Peter Hain am oddefgarwch

Bu ymgyrchwyr yn annog pobl i brotestio yn erbyn hiliaeth yn y cartref a'r gweithle mewn rali yng Nghaerdydd ddydd Sadwrn.

Mae'r rali yn cael ei chynnal ar l ymosodiad ar fosg yn y ddinas.

Roedd arweinwyr Moslemaidd yn ymuno gyda'r rali y tu allan i Lys y Goron Caerydd am 1400.

Dywedodd un o gynghorwyr y brifddinas, Mohammed Islam, a oedd yn cadeirio'r rali, bod angen undod "yn erbyn hiliaeth".

Torrodd rhai i mewn i fosg Shah Jalal yng Nghaerdydd gan adael darnau o anifeiliaid yno a llythyr bygythiol yn gynharach yn y mis.

Mae nifer yr achosion o hiliaeth wedi cynyddu yng Nghymru.

Ddylai neb yng Nghymru wynebu'r fath drais ac ymddygiad bygythiol o ganlyniad i weithredoedd y bomwyr yn Llundain
Rhodri Morgan, Prif Weinidog Cymru

Daeth yr ymosodiad ar y mosg ar l ymosodiadau ar Lundain ar Orffennaf 7 ac mae'r heddlu yn ymchwilio i'r ymosodiad a'r llythyr gafodd ei adael.

"Ar adeg fel hon mae'n rhaid i ni barhau'n unedig yn erbyn hiliaeth," meddai Mr Islam sy'n gynghorydd yn ardal Glanyrafon, Caerdydd.

"Allwn ni ddim gadael i ffasgaeth, eithafwyr a therfysgwyr rannu ein cymuned."

Un o drefnwyr y rali ydi Adam Johannes, o Fudiad Caerdydd yn uno yn erbyn Ffasgaeth.

Dialedd

"Mae ymosodiad ar unrhyw ran o'n cymuned yn ymosodiad ar bawb yn ein cymuned mewn gwirionedd," meddai.

"Pan mae'r ymosodiadau yma yn digwydd mae pobl yn teimlo'n ynysig a'n bwriad ydi i uno pobl, i roi hyder a gobaith iddyn nhw ac i'w hysbrydoli i herio hiliaeth yn y gweithle a'r cymunedau."

Mae bob un o'r pedwar llu yng Nghymru wedi cofnodi cynnydd yn y nifer o achosion hiliol ers yr ymosodiad cyntaf ar Lundain dair wythnos yn l o'i gymharu 'r un cyfnod yn 2004.

Heddwas arfog
Mae'r heddlu wedi ymdrin a mwy o achosion hiliol ers Gorffennaf 7

Dywedodd Prif Weinidog Cymru Rhodri Morgan a'i gabinet, sydd wedi cynnal sawl cyfarfod gyda aelodau o gymunedau lleiafrifol ers yr ymosodiadau cyntaf ar Lundain, eu bod yn bryderus am yr achosion hiliol a'r pryder am "ymosodiadau o ddial".

"Alla i ddim pwysleisio pa mor gryf ydi hi i bobl nodi pob achos o hiliaeth a bychanu wrth yr heddlu," meddai.

"Ddylai neb yng Nghymru wynebu'r fath drais ac ymddygiad bygythiol o ganlyniad i weithredoedd y bomwyr yn Llundain.

"Fe ddylen ni gofio bod dioddefwyr y bomiau yn Llundain yn cynnwys aelodau o wahanol gymunedau lleiafrifol, rhai yn Foslemiaid.

"Mae gwaith ymchwil yr heddlu, gan gynnwys y darganfyddiadau yr wythnos yma, wedi deillio yn bennaf oherwydd yr wybodaeth sydd wedi dod gan y cymunedau ethnig."

Yn y rali yng Nghaerdydd ddydd Sadwrn roedd cynrychiolwyr Cymdeithas Lleiafrifoedd Ethnig Cymru, TUC Cymru, Plaid Cymru, Respect, Cymdeithas Moslemiaid Cymru a changen Caerdydd o'r Gynghrair yn Erbyn Rhyfel.

Ymhlith yr aelodau seneddol oedd yn bresennol roedd AS Llafur Gorllewin Caerdydd Kevin Brennan ac AS ac AC Democratiaid Rhyddfrydol Canol Caerdydd Jenny Willott a Jenny Randerson ac ASE Plaid Cymru Jill Evans.

Mae "neges o gydymlyniad" hefyd wedi ei dderbyn gan y gymuned Iddewig Uniongred oedd yn methu bod yn bresennol oherwydd y Sabath Iddewig.
HEFYD:
Hiliaeth: Mwy o ddigwyddiadau
29 Gorff 05 |  Newyddion
Ffrwydradau: Tynhau diogelwch
08 Gorff 05 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^