BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 29 Gorffennaf, 2005, 13:25 GMT 14:25 UK
Gosod y Maen Llog ar y Maes
Y Maen Llog

Mae'r Maen Llog wedi ei osod yng Ngylch yr Orsedd ar Faes Eisteddfod Genedlaethol Eryri a'r Cyffiniau ddydd Gwener.

Roedd y garreg i fod i gael ei gosod ar y Maes ddydd Iau ond bu'n rhaid gohirio oherwydd y tywydd.

Mae'r meini gwydr-ffibr yn lle'r cerrig traddodiadol a'r nod yw eu symud o Eisteddfod i Eisteddfod ac arbed costau codi Cylch yr Orsedd.

Dwi'n wirioneddol hapus gyda'r Maen Llog fel y cerrig eraill a'r gobaith yw y byddan nhw'n para am y 50 mlynedd nesaf
Ifan Eryri, Pensaer yr Orsedd

Roedd yr hen feini wedi eu defnyddio ers Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd yn 1899 a bydd y rhai newydd yn cael eu defnyddio yn ystod y Cyhoeddi.

Dr Emyr Roberts a'i wraig Christine o Fethesda sydd wedi cynllunio'r Maen Llog a'r 12 maen arall.

'Hapus'

Penderfynwyd defnyddio meini symudol wedi i Adroddiad Stevens, adolygiad o ddyfodol y Brifwyl, awgrymu yn 2003 y bydden nhw'n haws i'w trin.

Roedd cyfle i'r cyhoedd brynu neu noddi'r meini a'u rhoi i'r Eisteddfod fel rhodd.

Bydd y meini newydd yn cael eu defnyddio gyntaf yn Eisteddfod Eryri fore Llun am 11.00 os y bydd y tywydd yn caniatu.

Dywedodd Ifan Eryri ddydd Gwener ei fod yn hapus 'r Maen Llog a'r meini eraill.

"Maen o bren yw o wedi ei orchuddio Jazmonite ac mae'n drwm ofnadwy," meddai Ifan Eryri, Pensaer yr Orsedd.

"Dwi'n wirioneddol hapus gyda'r Maen Llog fel y cerrig eraill a'r gobaith yw y byddan nhw'n para am y 50 mlynedd nesaf.

"Mae Dr Emyr Roberts a'i wraig Christine wedi gwneud gwaith bendigedig."

Noddwyr

Yr Archdderwydd Selwyn Griffith a'i wraig sydd wedi rhoi'r Maen Llog a fo fydd yr Archdderwydd cyntaf i'w defnyddio.

Pensaer yr Orsedd, Ifan Eryri, a'i wraig Beryl sydd wedi rhoi'r ddau Faen Porth a Dilwyn Cemaes, Ceidwad y Cledd ac Arwyddfardd ers 30 mlynedd,sydd wedi rhoi Maen y Cyfamod.

Dyma restr o'r rhai sydd wedi rhoi'r naw maen ar l yn y cylch:

 • Maen 1 a 2: Rhodd dienw;
 • Maen 3: Gwyn Eryri, Alwenna ei wraig a'u tri phlentyn, Llŷr, Rhydian a Heledd;
 • Maen 4: Jms Nicholas, Y Cofiadur a Chyn-Archdderwydd, a'i wraig Hazel;
 • Maen 5: Mrs Jean Evans, er cof am Delme y cyn-Arwyddfardd;
 • Maen 6: Mr Cyril Burton Williams o Langernyw ond yn byw yn Rhuthun;
 • Maen 7: O Gerallt Jones a'i wraig Marian Wyn Jones a'r plant Gareth a Sara Pennant Jones, un o'r llawforynion yn y Faenol eleni;
 • Maen 8: Rhodd dienw;
 • Maen 9: Bryn Terfel yn rhoi maen yn enw ei dri phlentyn Tomos, Morgan a Deio Terfel.

 • ERYRI A'R CYFFINIAU 2005

  O'R MAES

  GAN CYMRU'R BYD

  CEFNDIR

  YR ORSEDD

  O'R ARCHIF

  ORIELAU

  GWEFAN  Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


  Yn ôl i'r brig ^^