BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 29 Gorffennaf 2005, 07:21 GMT 08:21 UK
Hiliaeth: Mwy o ddigwyddiadau
Heddwas
Mae'r heddlu wedi delio mwy o achosion yn ymwneud hiliaeth

Mae cynnydd sylweddol wedi bod yn nifer y digwyddiadau hiliol yng Nghymru ers i'r bomiau ffrwydro yn Llundain ar Orffennaf 7, yn l ystadegau.

Roedd y cynnydd mwyaf yn ardal Heddlu'r Gogledd lle oedd 64 o achosion rhwng Gorffennaf 7 a 28.

Ac roedd hyn dros deirgwaith yn fwy na'r un cyfnod yn 2004 pan oedd 20 o achosion.

Mae Heddlu Gwent wedi delio 49 o achosion, cynnydd o 30 o'i gymharu 2004, ac mae Heddlu Dyfed Powys wedi delio 17 o achosion sef pump yn fwy na'r llynedd.

Dywedodd Heddlu'r De fod cynnydd wedi bod yn eu hardal nhw ond nad oedd ystadegau pendant ar gael.

Digwyddiadau hiliol yng Nghymru
Heddlu'r Gogledd: 64 o achosion a gofnodwyd (20 yr un cyfnod y llynedd)
Heddlu Gwent: 49 o achosion a gofnodwyd (30 yr un cyfnod y llynedd)
Heddlu Dyfed Powys: 17 o achosion a gofnodwyd (12 yr un cyfnod y llynedd)
Heddlu'r De: Dim ystadegau pendant ond roedd cynnydd

Ystadegau ar gyfer y cyfnod 7/7/04 - 28/7/04 a'r un cyfnod yn 2005
Mae aelodau o'r gymuned Foslemaidd yng Nghymru wedi mynegi pryder y byddai'r ymosodiadau yn Llundain yn arwain at eu targedu.

Yr wythnos ddiwethaf cofnododd Cyngor Cydraddoldeb Hiliol De Cymru (Sewrec) gynnydd yn achosion cam-drin.

Dywedodd fod y nifer wedi codi o 10 o ddigwyddiadau'r mis i dros 30 mewn pythefnos a bod y rhan fwyaf o'r ymosodiadau yng Nghasnewydd.

Mae swyddogion yng Nghaerdydd wedi bod yn ymchwilio wedi i rannau o gorff anifail gael eu gadael mewn mosg yn y ddinas. Roedd rhai wedi torri i mewn i'r mosg a chafodd llythyr hiliol ei anfon yno.

Dydd Iau roedd plismyn arfog ar ddyletswydd yng ngorsafoedd rheilffordd a bysiau led-led Cymru.

Mae mesurau llym mewn grym ar system drafnidiaeth Prydain, gan gynnwys yr M4, gorsaf Canol Caerdydd a phorthladd Caergybi.

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu'r De mai'r bwriad oedd rhoi sicrwydd i "bobl leol, ymwelwyr a chymudwyr."
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^