BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 17 Chwefror 2006, 17:40 GMT
Uno: Awdurdod heddlu yn erbyn
Richard Brunstrom
Dywedodd Richard Brunstrom fod awdurdod yr heddlu'n haeddu atebion

Mae Awdurdod Heddlu'r Gogledd wedi pleidleisio yn erbyn cynllun un-llu-i-Gymru wedi i'r prif gwnstabl ddweud wrth aelodau y bydden nhw'n "wallgof" i gytuno.

Dywedodd Richard Brunstrom fod yr awdurdod heddlu yn haeddu atebion i gwestiynau am ariannu'r cynllun.

Mae'r Ysgrifennydd Cartref Charles Clarke wedi rhoi hyd at Chwefror 24 i'r pedwar llu gytuno i'r uno neu fe fydd yn gorfodi'r cynlluniau arnyn nhw.

Dywedodd Awdurdod Heddlu'r Gogledd fod angen cadw'r "linellau cyfathrebu" 'r Swyddfa Gartref ar agor o hyd.

Ond cyhuddodd rhai aelodau Lywodraeth Prydain o "ddiffyg cwrteisi" oherwydd ei hymateb i'w cwestiynau am gostau ac atebolrwydd y llu arfaethedig.

'Rhy fach'

Cyhoeddwyd y cynlluniau ar gyfer ailstrwythuro'r 43 llu yng Nghymru a Lloegr ym Medi pan ddywedodd Arolygiaeth yr Heddlu nad oedd strwythur yr heddlu yn addas.

Dadl y llywodraeth yw bod pedwar heddlu Cymru yn rhy fach i ddelio throseddu difrifol a therfysgaeth ryngwladol.

Pleidleisiodd Awdurdod Heddlu'r Gogledd yn erbyn cynllun Mr Clarke wedi i Mr Brunstrom ddweud wrthyn nhw: "Fe fyddech chi'n wallgof i gytuno rwan.

'Haeddu atebion'

"Rydych chi'n haeddu atebion i gwestiynau yr ydych chi wedi eu codi, a dydych chi ddim wedi eu cael."

Y corff yw'r ail awdurdod heddlu yng Nghymru i bleidleisio na fyddai'n cefnogi'r uno'n wirfoddol.

Dydd Llun dywedodd cadeirydd Awdurdod Heddlu'r De, Ray Thomas, na allen nhw "neidio'n ddall at uno" hyd nes y byddai cwestiynau am bwy fyddai'n ysgwyddo'r baich ariannol wedi eu hateb.

Mae Barbara Wilding, prif gwnstabl Heddlu'r De, wedi dweud ei bod o blaid uno gan ei fod yn "gwneud synnwyr yn llwyr".
HEFYD:
Uno: Heddlu arall yn erbyn
14 Chwef 06 |  Newyddion
Cynllun uno: Cyfarfod arbennig
10 Chwef 06 |  Newyddion
Uno heddlu: Clarke o blaid
06 Chwef 06 |  Newyddion
Uno: Heddlu heb benderfynu
23 Rhag 05 |  Newyddion
Heddlu: Cynllun uno o dan y lach
20 Rhag 05 |  Newyddion
Heddlu: Tri o blaid uno
06 Rhag 05 |  Newyddion
Heddlu: Beirniadu'r llywodraeth
01 Rhag 05 |  Newyddion
'Gam yn nes' at un heddlu
10 Tach 05 |  Newyddion
Nifer 'ddim am uno heddluoedd'
04 Tach 05 |  Newyddion
Un heddlu i Gymru: Cwestiynau
02 Tach 05 |  Newyddion
Heddlu: Cynnig opsiwn arall
28 Hyd 05 |  Newyddion
Heddluoedd i ddiflannu?
16 Medi 05 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^