BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 28 Gorffennaf 2005, 19:00 GMT 20:00 UK
Rhyfeddod hud a lledrith Cymru
Clawr rhifyn diweddara'r cylchgrawn Fortean Times
Clawr rhifyn diweddara'r cylchgrawn Fortean Times

Mae'n wir fod Cymru'n llawn mynyddoedd, defaid a chwedlau ond oes mwy yn perthyn i'r wlad na'i sir o ysbrydion, UFO ac angenfilod?

Dyna beth mae'r Fortean Times yn honni, cylchgrawn sy'n cadw golwg ar ddigwyddiadau rhyfedd y Byd.

Mae'r cylchgrawn yn galw Cymru yn "un o'r gwledydd mwya' hunllefus ac aflonydd yn y byd" sy'n "llawn anwybod".

"Dwi'n siwr fod gan bob tref yng Nghymru stori am ysbrydion, mytholeg a chwedloniaeth - ac mae'r Cymry mor dda yn adrodd y straeon hyn," meddai Heledd Llewelyn Parry o Fwrdd Croeso Cymru.

Mae'r Fortean Times yn rhestru llawer o'r digwyddiadau hynod, anesboniadwy a hollol ryfedd.

Ceir hanesion lleol fel y tylwyth teg sy'n ymgartrefu yng Nghastell Dinas Bran sy'n edrych dros Langollen ac am yr anghenfil sy'n ymddangos nawr ac yn y man yn Llyn Bala, Gwynedd.

Mae hefyd son am yr UFO welwyd yn eitha' aml ym mae Sain Ffred yn Sir Benfro yng nghanol y 1970au.

Ond mae hefyd y chwedlau sy'n fwy rhyddiaethol, er enghraifft yr honiad fod 5,000 o duniau ffa pb heb labeli wedi eu ffeindio ar hyd darn pum milltir o'r A48 yn Ne Cymru ar dri achlysur mewn un flwyddyn yn 1985.

'Moch yn hedfan'

Os yw hyn i gyd yn anodd i gredu, mae'r cylchgrawn yn mynd mor bell chynnig stori "moch yn hedfan".

STRAEON RHYFEDD
Gwelwyd bachgen yn dawnsio gyda thylwyth teg ym Modfari, Sir Ddinbych yn 1757
Gweledigaeth o'r Forwyn Fair yn Nghapel-y-Ffin ym Mhowys yn y 19 ganrif
Adroddiad o ysbrydion mewn plasty ac ar hewl ym Mhlas Teg, Sir y Fflint
Tafarn y Mynydd Skirrid ger Y Fenni yw'r dafarn mwya' aflonydd yng Nghymru

Ceir hanes fod "gwrthrych du tywyll gyda phedwar coes ac adenydd byr, oedd yn edrych fel dim byd heblaw mochyn, wedi hedfan dros Froncysyllte" yng Ngogledd Cymru yn ystod yr adfywiad crefyddol Cymreig yn 1905.

Roedd y creadur "tua dwy filltir fyny yn yr awyr ac yn teithio ar gyflymder o 20 milltir yr awr".

Soniodd y Parchedig Lionel Fanthorpe, ficer o Gaerdydd sydd hefyd yn ysgrifennu i'r Fortean Times ac yn cyflwyno rhaglenni teledu am yr anesboniadwy, fod tri rheswm dros obsesiwn y Cymry gyda'r abnormal.

Dywedodd y gallai fod yn etifedd gan ein cyn-deidiau, priodweddau'r ddaear - efallai yn electro-magnetic, neu hyd yn oed yn ddisgyrchiant - neu hyd yn oed yn "slip amser" sy'n gadael i bobl yr 21ain ganrif i gael golwg i amser arall.

Castell Dinas Bran (Llun: Susan Stanley)
Rhyfeddod Castell Dinas Bran

Dywedodd Mr Fanthorp nad oedd yn poeni os fod rhai pobl yn anghytuno gyda'i safbwyntiau arallfydol.

"Dwi'n berson hamddenol, a'r Duw dwi'n credu ynddo yw Duw y bydysawd cyfan. Does dim pynciau tabŷ ac mae Ef wedi rhoi'r gallu a'r chwilfrydedd i ni archwilio'r holl fydysawd."

"Mae gan Gymru llawer o hanes, diwylliant, chwedlau a dirgelion rhyfeddol," ychwanegodd Ms Parry.

"Mae hanes a chwedlau Cymru yn denu llawer o ymwelwyr o dramor, ac mae gan llawer o bobl ddiddordeb mewn ymweld llefydd sydd wedi eu haflonyddu gan ysbrydion."
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^