BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 1 Awst 2005, 05:42 GMT 06:42 UK
Ymweliad arbennig 'r Eisteddfod
Plant Lesotho
Creda Dolen Cymru y gall efeillio gwledydd tlawd a chyfoethog fod o fudd mawr

Roedd ymwelydd pwysig yn yr Eisteddfod yn Eryri ddydd Llun er mwyn dathlu pen-blwydd go arbennig.

Roedd Calvin Masenyetse, Uchel Gomisiynydd Lesotho, ar y Maes i ddathlu'r 20 mlynedd o gysylltiad rhwng Cymru a Lesotho.

Ar stondin Dolen Cymru, fe fu'r gŵr o Lesotho yn torri cacen arbennig i ddathlu'r cyswllt rhwng y ddwy wlad.

"Gan fod hwn yn 20 mlwyddiant Dolen Cymru, rydan ni'n falch iawn fod llywodraeth Lesotho wedi anfon cynrychiolydd i'r Eisteddfod eleni i'n helpu ni i ddathlu," meddai Dyfan Jones, cyfarwyddwr Dolen Cymru.

"Mae'r berthynas rhwng Cymru a Lesotho yn un agos iawn, ac mae'r ffaith fod yr Uchel Gomisiynydd am ddod i'r Eisteddfod i ddathlu y berthynas yma yn cadarnhau hyn."

Nod yr elusen ym mis Mawrth 1985 oedd creu cysylltiadau diwydiannol, economaidd a chymdeithasol gyda Lesotho.

Ers hynny mae'r cysylltiad wedi mynd o nerth i nerth.

Mae Lesotho yn wlad fynyddig gyda phoblogaeth o 2.2m sy'n ei gwneud yn debyg i Gymru o ran maint.

Ond mae amcangyfrif bod ryw 30% o oedolion Lesotho yn dioddef o HIV.

Trefnwyd nifer o ddigwyddiadau i ddathlu'r pen-blwydd, gyda rhaglen gyfnewid rhwng athrawon Cymru a Lesotho.

Nod y cyfnewid yw tynnu sylw pobl Cymru at broblemau pobl mewn pentrefi tlawd a magu cyfeillgarwch rhwng diwylliannau gwahanol.

"Mae gallu rhannu profiadau yn ffordd o wneud ffrindiau newydd ac yn agoriad llygad," meddai Ann Evans, prifathrawes ysgol gynradd Cynwyl Elfed oedd yn rhan o'r cynllun cyfnewid.

"Ceisio cwmpasu ystod eang o brodiadau oedd y nod," meddai Dr Carl Clowes, un o'r rhai a sefydlodd y cysylltiad rhwng y ddwy wlad.

"Lesotho - gwlad heb ddim ond yn medru rhoi cymaint. Diolch amdani."

ERYRI A'R CYFFINIAU 2005

O'R MAES

GAN CYMRU'R BYD

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

ORIELAU

GWEFAN


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^