BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 28 Gorffennaf 2005, 11:11 GMT 12:11 UK
Cyflwyno deiseb o blaid marina
Marina Pwllheli
Deiseb: Mwyafrif helaeth yn 'bobl leol'

Mae mwy na 1,000 o bobl yn ardal Pwllheli wedi arwyddo deiseb o blaid ehangu marina.

Pleidleisiodd Cyngor Gwynedd yn erbyn argymhelliad i wario £5.6m ar ehangu'r marina fis yn ôl.

Roedd bwrdd y cyngor yn gynharach wedi cymeradwyo gosod 300 o angorfeydd ychwanegol.

Mae'r ddeiseb yn galw ar y cyngor i ail-ystyried ei benderfyniad.

Roedd Bwrdd Cyngor Gwynedd wedi dweud y byddai ehangu'n hwb i economi Pen Llŷn ond roedd gwrthwynebiad chwyrn am fod ymgyrchwyr yn poeni am effaith y datblygiad ar yr iaith Gymraeg.

'Syfrdanol'

Dywedodd y Cynghorydd Alan Williams, sy'n cyflwyno'r ddeiseb, fod y mwyafrif helaeth o enwau ar y ddeiseb yn bobl leol.

"Beth sydd yn syfrdanol yw hyn - bod 1,170 o'r 1,229 o'r enwau sydd gen i yn bobl leol, 95% o bobl sydd wedi arwyddo'r ddeiseb yma.

"Allwn ni ddim anwybyddu'r ffaith fod yna harbwr yn bodoli ym Mhwllheli."

Dywedodd Richard Parry Hughes, arweinydd Cyngor Sir Gwynedd, fod y mater wedi ei drafod yn eang a bod penderfyniad y cyngor yn derfynol.

Byddai gofyn i swyddogion y cyngor ailbaratoi adroddiadau ar y cynllun yn annerbyniol i dreth-dalwyr y sir, meddai.

Ar ôl penderfyniad y cyngor fis yn ôl, dywedodd Mr Williams:

"Dwi'n credu mai penderfyniad y cyngor (yn erbyn ehangu'r marina) oedd y neges fwya negyddol y gall unrhyw gyngor ei gyrru allan i unrhyw ddatblygwr sydd yn meddwl buddsoddi yng Ngwynedd.

Posteri cefnogi'r Marina
Roedd rhai wedi cefnogi'r cynllun

"Fe fydd yn neges i fusnesau sydd yma i beidio ehangu, i beidio buddsoddi ac i beidio cyflogi mwy o weithwyr.

"... mae'n rhaid i mi sefyll yma a wynebu'r perchnogion a'r cyflogwyr a'r ieuenctid o fewn y coleg trydyddol sy'n astudio morwriaeth ...."

Ar y pryd dywedodd Iwan Edgar, un o'r cynghorwyr oedd yn erbyn yr ehangu,: "Dwi'n falch iawn fod hyn wedi cael ei basio a bod y Gymraeg yn ffactor gwirioneddol bwysig mewn cynllunio mewn ardaloedd lle mae'n dyngedfennol i'w chadw."
HEFYD:
Marina: Na, medd cyngor
30 Meh 05 |  Newyddion
Marina: Protest gan Cymuned
25 Meh 05 |  Newyddion
Marina: Dwy gangen yn gwrthwynebu
17 Meh 05 |  Newyddion
Marina: Galw am wrthod penderfyniad
11 Meh 05 |  Newyddion
Marina: Dadlau dros benderfyniad
08 Meh 05 |  Newyddion
Marina: 'Effaith fawr ar iaith'
20 Ebr 05 |  Newyddion
Marina: Argymell ehangu
01 Meh 05 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^