BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 1 Mawrth 2006, 22:30 GMT
Cān i Gymru: Ryland Teifi yn fuddugol
Ryland Teifi
Bydd Ryland Teifi yn cynrychioli Cymru yn yr Ŵyl Ban Geltaidd

Lili'r Nos, cān a gafodd ei chyfansoddi a'i pherfformio gan Ryland Teifi, enillodd gystadleuaeth Cān i Gymru ar Fawrth 1.

Mae'r gystadleuaeth yn ddigwyddiad blynyddol ac roedd naw o gyfansoddwyr yn cymryd rhan eleni.

Mae Ryland wedi derbyn gwobr ariannol o £10,000 a bydd yn cynrychioli Cymru yn yr Ŵyl Ban Geltaidd yn Iwerddon.

Cān am gariad, tor calon a maddeuant oedd y gān fuddugol ac roedd wedi ei hysbrydoli i raddau helaeth gan yr emyn enwog Calon Lān.

Cafodd y gystadleuaeth ei darlledu, ar ei newydd wedd, yn fyw o'r Afan Lido yn Aberafan nos Fercher.

Am y tro cyntaf cafodd y caneuon eu rhannu i dri chategori sef cyfansoddwyr proffesiynol, grwpiau a pherfformwyr unigol a'r cyhoedd.

Cafodd tair cān o bob categori eu perfformio ar y noson, gyda chyfansoddwr/wyr y gān fuddugol ym mhob categori yn ennill £3,000.

'Diolchgar'

Yna roedd tair cān fuddugol yn mynd ben ben ā'i gilydd i ennill gwobr ychwanegol o £7,000 a'r teitl Cān i Gymru 2006.

Roedd Ryland yn enillydd amlwg ar y noson a chafodd ei gān ei dyfarnu'n gān orau gan y gynulleidfa gartref (54% o'r bleidlais), y gynulleidfa yn y stiwdio (71% i'r bleidlais) a gan y panel o arbenigwyr (60% o'r bleidlais).

"Dwi'n ddiolchgar iawn i bawb am eu cefnogaeth," meddai Ryland sy'n wreiddiol o Ffostrasol ond bellach yn byw yn y Barri ac yn dad i ddau o blant.

"Mae'n anodd i gyfansoddwr edrych yn wrthrychol ar ei ganeuon ei hun, felly mae'r ymateb wedi bod yn hwb."

Dywedodd ei fod yn edrych ymlaen at fynd i'r Ŵyl Ban Geltaidd yn Iwerddon yn ddiweddarach eleni.

"Fe fydda i'n sicr o gael cefnogaeth gan fy nheulu yng nghyfraith yno. Mae'n debyg bod y dafarn leol yn Ring, Waterford yn orlawn o bobl yn gwylio ar S4C digidol ac maen nhw wedi addo fy nghefnogi yn yr ŵyl hefyd," meddai.

Pleidleisio

Dywedodd ei fod yn gobeithio defnyddio peth o'r wobr ar gyfer llunio cryno ddisg newydd y mae'n gobeithio ei rhyddhau yn yr haf. Mae eisoes wedi rhyddhau cryno ddisg o'i ganeuon gwerin.

Mae Ryland, 33 oed, hefyd yn adnabyddus fel actor ac mae wedi ymddangos yn y cyfresi Stafell Ddirgel, Fondue, Rhyw a Deinasors a Caerdydd.

Y ddwy gān arall a gyrhaeddodd y tair olaf yng nghystadleuaeth Cān i Gymru eleni oedd cān Steffan Ellis Digon yw Digon a chān a gyfansoddwyd gan Iwcs a Rob Galvin, Golau'r Ffair.

Cafodd y noson ei chyflwyno gan Sarra Elgan a Hefin Thomas a chafodd panel o arbenigwyr, y gynulleidfa yn Afan Lido a gwylwyr y rhaglen deledu y cyfle i bleidleisio am eu hoff gān.
HEFYD:
Cān i Gymru: Dau ffrind ar y brig
02 Maw 05 |  Newyddion
Colled yn arwain at gān fuddugol
02 Maw 04 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^