BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 25 Gorffennaf, 2005, 06:35 GMT 07:35 UK
Casglu arian i godi ysgol yn y Wladfa
Ysgol Feithrin Y Gaiman, Patagonia
Mae'r ysgol feithrin yn Y Gaiman yn boblogaidd iawn

Fe fydd ocsiwn yn cael ei chynnal yn Eisteddfod Genedlaethol Eryri ddechrau Awst i gasglu arian i godi adeilad ar gyfer ysgol feithrin Gymraeg yn Nhrelew, Patagonia.

Mae angen 30,000 er mwyn sicrhau adeilad, a fyddai hefyd yn ganolfan ar gyfer gweithgareddau cymdeithasol, ac mae tua 10,000 wedi ei godi eisoes.

Y cyn AS ac AC Dafydd Wigley sydd wedi trefnu'r ocsiwn ac fe welodd yr angen am adeilad pan ymwelodd Phatagonia y llynedd.

Heb gartref parhaol does dim sicrwydd y bydd yr ysgol yn parhau
Dafydd Wigley

Ymysg yr eitemau fydd yn cael eu gwerthu yn y Pagoda ar faes yr Eisteddfod dydd Gwener Awst 5 mae llun dyfrlliw o fryniau Patagonia sydd wedi ei greu gan Syr Kyffin Williams.

Yr arwerthwr fydd y cyflwynydd teledu Dai Jones sydd wedi ymweld Phatagonia a chreu rhaglenni am y Wladfa.

Fe aeth Mr Wigley i'r Wladfa yn ystod yr hydref y llynedd gan fod ei wraig, y delynores Elinor Bennett, yn beirniadu yn yr eisteddfod yno.

"Roedd yna sn am yr adeilad dan sylw a bod angen 30,000 i dalu am hynny," meddai.

Ffilm

"Mae 10,000 wedi ei godi a dwi'n gobeithio y bydd yr arwerthiant yn mynd rhan sylweddol o'r ffordd i lenwi'r bwlch.

"Heb gartref parhaol does dim sicrwydd y bydd yr ysgol yn parhau a'r gobaith yw gallu perswadio'r llywodraeth yno i ddarparu athrawon Cymraeg," meddai Mr Wigley."

Rydyn ni'n croesawu'r ocsiwn, mae'n golygu y byddwn ni'n gallu prynu adeilad a thir
Catrin Morris de Junyent

Ymysg yr eitemau eraill ar gael mae ffilm a wnaed gan Mr Wigley pan ymwelodd 'r Wladfa ar flwyddyn ei chanmlwyddiant yn 1965.

Mae Mr Wigley wedi troi hwn yn fideo ac wedi rhoi sylwebaeth arno ac mae'n gobeithio y bydd y Llyfrgell Genedlaethol neu'r Amgueddfa'n dangos diddordeb.

Hefyd mae cerddi sy'n berthnasol i Batagonia gan Mererid Hopwood, Dafydd Iwan a Myrddin ap Dafydd wedi eu hysgrifennu yn llawysgrif y beirdd.

Mae Catrin Morris de Junyent yn byw yn Y Wladfa ac mae ei merch Elen yn mynd i'r ysgol feithrin a Maite i ddechrau ar Awst 1.

Ar hyn o bryd mae'r dosbarth yn cyfarfod yn festri'r capel bum diwrnod yr wythnos ddwy awr a hanner y dydd.

"Yr hyn yr ydym ni am ei wneud yw sefydlu ysgol feithrin swyddogol," meddai.

"Mae criw ohonom yn ceisio prynu tŷ ac mae pensaer sy'n gwneud y cynlluniau i ni ac mae criw arall yn ceisio cyflwyno'r prosiect addysgol i'r dalaith.

"Rydyn ni'n croesawu'r ocsiwn, mae'n golygu y byddwn ni'n gallu prynu adeilad a thir ac mae hynny'n bwysig er mwyn ennyn diddordeb y llywodraeth.

"Os ydyn ni'n dweud wrthyn nhw ein bod wedi prynu tir fe fyddan nhw'n cydweithio o hynny mlaen."

'Hollbwysig'

Dywedodd fod cael adeilad ar gyfer yr ysgol feithrin yn hollbwysig.

"Rydyn ni wedi dibynnu ar garedigrwydd Cymdeithas Dewi Sant a Chapel y Tabernacl ond er mwyn cynnal addysg feithrin gyhoeddus mae'n rhaid ni gael adeilad ein hunain," meddai.

"Mae addysg ddwyieithog (Cymraeg a Sbaeneg) mor newydd i'r llywodraeth yma fel bod rhaid i rywbeth fod ganddon ni i'w gynnig ar y bwrdd a'n bod yn mynd hanner ffordd."

Byddai'r ysgol feithrin yn cynnig lle i 36 o blant yn y bore a'r prynhawn.

Byddai Llyfrgell yr Orsedd a dosbarthiadau plant yma hefyd a gweithgareddau cymdeithasol fel asado, cwis a nosweithiau cawl a chn.

"Mae sn hefyd ein bod fel Cylch Cymraeg Trelew yn mynd i hybu pob math o gyswllt gyda Chymru - gyda phobl ifanc a chwaraeon yn arbennig," meddai Ms de Junyent.

Bydd yr ocsiwn yn cael ei gynnal am 1430 ddydd Gwener Awst 5 yn y Pagoda ar Faes yr Eisteddfod.

ERYRI A'R CYFFINIAU 2005

O'R MAES

GAN CYMRU'R BYD

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

ORIELAU

GWEFAN


HEFYD:
Hwb i'r iaith ym Mhatagonia
13 Awst 04 |  NewyddionGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^