BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 14 Chwefror 2006, 07:13 GMT
Uno: Heddlu arall yn erbyn
Llun cyffredinol o gerbyd heddlu
Mae gan yr heddluoedd tan Chwefror 24 i gytuno i'r uno
Mae awdurdod heddlu mwyaf Cymru yn dweud na all gefnogi cynlluniau i uno pedwar heddlu Cymru.

Fel yn achos Heddlu Gwent a Heddlu'r Gogledd mae awdurdod Heddlu De Cymru'n erbyn y syniad o uno.

Mae'r Ysgrifennydd Cartref Charles Clarke yn disgwyl i'r heddluoedd gytuno i'r cynigion erbyn Chwefror 24 fel rhan o gynllun i gwtogi'r nifer o heddluoedd yng Nghymru a Lloegr o 43 i 12.

O blaid uno y mae prif gwnstabl Heddlu'r De Barbara Wilding ond mae'r awdurdod yn amau sut y bydd yn cael ei ariannu.

Wedi cyfarfod o Awdurdod Heddlu'r De ddydd Llun dywedodd y corff nad oedd yn gallu cytuno'n wirfoddol i uno heddluoedd eraill Cymru.

'Ysgwyddo'r baich'

Dywedodd cadeirydd yr awdurdod Ray Thomas mai cyllid oedd y prif gonsyrn.

"Dydyn ni ddim am i bobl de Cymru ysgwyddo'r baich ariannol, ac fe wnawn wrthod i uno'n wirfoddol nes y byddwn ni'n gwybod na fydd hynny'n digwydd," meddai.

Nes y bydd ein cwestiynau i gyd wedi eu hateb, ni allwn neidio'n ddall i uno
Ray Thomas, Awdurdod Heddlu De Cymru

"Mae pryderon blaenorol a godwyd gyda'r ysgrifennydd cartref... wedi eu hateb yn foddhaol.

"Fodd bynnag, mae cwestiynau ynghylch costau cychwynnol a chyfartalu treth y cyngor eto i'w datrys."

Mae'r awdurdod i fod i gyfarfod eto cyn Chwefror 24, ond mae Mr Thomas yn dweud na fydd cytundeb i uno oni bai ei fod yn derbyn addewidion ynghylch cyllido.

"Rydym yn credu ein bod yn cynnal gwasanaeth pwyllog iawn yn ne Cymru. O'r pedwar heddlu, rydym yn codi'r lleiaf ar drethdalwyr yng Nghymru ar hyn o bryd o gryn dipyn," meddai.

Yr Ysgrifennydd Cartref Charles Clarke
Ad-drefnu'r heddlu yw nod yr Ysgrifennydd Cartref Charles Clarke

"Rwyf innau, fel pawb arall, yn drethdalwr, ac ni fydd fy awdurdod heddlu i yn cytuno i gynnydd sylweddol yn nhreth y cyngor y flwyddyn nesaf i alluogi ad-drefnu.

"Rydym yn trafod yn agos gyda'r Swyddfa Gartref mewn perthynas 'r materion hyn.

"Fodd bynnag, nes y bydd atebion i'n holl gwestiynau, ni allwn neidio'n ddall i uno," meddai.

Cafodd y cynlluniau i ad-drefnu'r 43 heddlu yng Nghymru a Lloegr eu cynnig fis Medi y llynedd pan ddywedodd Arolygiaeth Ei Mawrhydi yr Heddlu nad oedd y strwythur presennol yn "addas i'r pwrpas" mwyach.

Dadl llywodraeth Prydain yw fod pedwar heddlu Cymru - sydd i gyd llai na 4,000 o swyddogion - yn rhy fach i ddelio 'r mathau mwyaf difrifol o droseddau gan gynnwys terfysgaeth ryngwladol.

Mae Barbara Wilding, prif gwnstabl Heddlu'r De, wedi dweud ei bod o blaid uno.

"Yn weithredol mae'n gwneud synnwyr i ni gyfannu ein gwybodaeth, ein strwythurau, ein hyfforddiant," meddai.

Ond mae'r cynlluniau'n cael eu gwrthwynebu gan dri o'r pedwar awdurdod heddlu.

Yr wythnos ddiwetha amlinellodd awdurdodau Heddluoedd Gwent a Gogledd Cymru eu gwrthwynebiad nhw gan fynegi pryderon ynghylch arian a phlismona lleol.


HEFYD:
Cynllun uno: Cyfarfod arbennig
10 Chwef 06 |  Newyddion
Uno heddlu: Clarke o blaid
06 Chwef 06 |  Newyddion
Uno: Heddlu heb benderfynu
23 Rhag 05 |  Newyddion
Heddlu: Cynllun uno o dan y lach
20 Rhag 05 |  Newyddion
Heddlu: Tri o blaid uno
06 Rhag 05 |  Newyddion
Heddlu: Beirniadu'r llywodraeth
01 Rhag 05 |  Newyddion
'Gam yn nes' at un heddlu
10 Tach 05 |  Newyddion
Nifer 'ddim am uno heddluoedd'
04 Tach 05 |  Newyddion
Un heddlu i Gymru: Cwestiynau
02 Tach 05 |  Newyddion
Heddlu: Cynnig opsiwn arall
28 Hyd 05 |  Newyddion
Heddluoedd i ddiflannu?
16 Medi 05 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^