BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 11 Chwefror 2006, 14:42 GMT
Galw am fwy o enedigaethau naturiol
llun cyffredinol o ferch feichiog
Mae mwy o ferched yng Nghymru yn cael triniaeth Cesaraidd nag yn Lloegr

Mae'r athro cyntaf mewn bydwreigiaeth yn dweud bod rhaid cwtogi ar y nifer o ferched sy'n rhoi genedigaeth drwy driniaethau Cesaraidd.

Mae Billie Hunter wedi cael ei gwneud yn Athro Bydwreigiaeth ym Mhrifysgol Abertawe, y tro cyntaf i'r rôl yma gael ei greu yng Nghymru.

Mae hi'n dweud ei bod yn gobeithio dylanwadu ar bolisi yng ngwasanaeth mamolaeth Cymru gan gynnwys cwtogi'r nifer o driniaethau Cesaraidd a brwydro yn erbyn y prinder bydwragedd.

Ers 1996 mae'r nifer o ferched sy'n geni plant drwy driniaethau Cesaraidd yng Nghymru wedi codi o 19% i bron i 24%.

Mae'r ffigwr yn uwch yng Nghymru nag yn Lloegr lle mae 22.7% o enedigaethau drwy driniaethau Cesaraidd yn ôl y ffigyrau diweddara o 2003-4.

Dywedodd yr Athro Hunter wrth BBC Cymru, bod rhai triniaethau Cesaraidd yn hanfodol mae nifer o ferched yn dewis eu cael am fod ganddyn nhw "ofn".

Leddfu'r ofnau

"Os ydi hi'n argyfwng neu fod 'na reswm clinigol dros y driniaeth yna mae'n dderbyniol," meddai.

"Ond yr hyn yr ydym yn ei ganfod ydi bod merched sydd efo problemau corfforol neu emosiynol yn dewis ei gael pan nad oes ei angen.

"Fy argraff i ydi bod merched yn ofnus am eni plentyn, yn ofnus o'r boen ac maen nhw'n dewis cael llawdriniaeth."

Yr Athro Billie Hunter
Mae Billie Hunter yn edrych ynlaen at yr her

Dywedodd bod hi'n credu y gall bydwragedd wneud mwy i leddfu'r ofnau gan ychwanegu bod y berthynas rhwng y fam a'r fydwraig yn allweddol.

Yr Athro Hunter, 52 oed, ydi'r athro cyntaf mewn bydwreigiaeth yng Nghymru ac yn un o ddwsin yn unig drwy Brydain.

Bu'n gweithio fel bydwraig am 25 mlynedd a dywedodd bod ei rôl newydd yn mynd i fod yn gyfrol am ymchwil i faterion mamolaeth yng Nghymru ond hefyd i addysgu bydwragedd a rheini am y dewisiadau.

"Fy mhrif rôl fydd i ymchwilio, i ganfod mwy am famolaeth, i ddeall y materion ac yna i'w gwella," ychwanegodd.

"Mae 'na lawer yr ydym yn dal yn aneglur am y broses o gael babi a'r profiad o wragedd sy'n geni plant."

Dywedodd hefyd bod y gwasanaeth mamolaeth yng Nghymru yn wynebu prinder staff.

"Mae 'na broblem ddybryd ynglŷn â recriwtio bydwragedd yng Nghymru, fel mewn rhannau eraill.

"Ar ôl ychydig flynyddoedd maen nhw wedi blino ac wedi cael digon.

"Mae'n rhaid i mi ganfod pam a chynorthwyo i atal hyn rhag parhau.

"Dydi'r bydwragedd ddim yn mynd i mewn i'r swydd ond yn hytrach o ran bodlonrwydd swydd."

Ychwanegodd bod problemau cymdeithasol ac economaidd yn effeithio ar ofal mamolaeth yng Nghymru.

Ond dywedodd ei bod yn edrych ymlaen at yr her o'r rôl newydd a bod Cymru yn arwain y ffordd mewn rhai meysydd.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^