BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 21 Gorffennaf, 2005, 05:46 GMT 06:46 UK
Gwyl Gymreig mewn tref yn America
Caerfyrddin a Malad
Mormoniaid o Gymru wnaeth gynorthwyo i sefydlu Malad

Mae tref fach yn nhalaith Idaho yn America yn honni bod mwy o ddisgynyddion o Gymru yno y pen nag mewn unrhyw le arall y tu hwnt i Glawdd Offa.

Mae'r diddordeb cynyddol mewn olrhain achau wedi arwain at drefnu yr ŵyl Gymreig gyntaf ers y Rhyfel Byd Cyntaf yn nhref Malad.

Yn sgil y diddordeb mae cysylltiadau gyda thref Caerfyrddin yn cael eu meithrin.

Y bwriad yw datbylgu Gŵyl Gymraeg Malad i fod yn ddigwyddiad diwylliannol o bwys yno neu hyd yn oed yn Eisteddfod.

Cafodd Malad ei sefydlu ym 1865 ac roedd yn leoliad poblogiadd ymhlith ymfudwyr Mormoniaid o Gymru yn chwilio am fywyd newydd.

Bu Joe Thomas o Malad yn cwrdd thrigolion Caerfyrddin yn gynharach eleni ac yn annerch cymdeithas elusennol y Llewod yno.

Malad
Cafodd gŵyl Gymreig ei chynnal yno cyn y rhyfel Byd Cyntaf

"Y gobaith yw y byddwn yn gefeillio - fel tref ac os nad - fel cymdeithas," meddai llywydd y gymdeithas yng Nghaerfyrddin Roger Love.

"Y bwriad yw cadw mewn cysylltiad agos ac efallai danfon rhywun allan i'r ŵyl y flwyddyn nesa."

Mae Jean Thomas sy'n aelod o Gymdeithas Gymraeg Dyffryn Malad yn awyddus i adeiladau ar yr ŵyl deuddydd sy'n cynnwys gweithdai, cystadlaethau dawns a cherddoriaeth, crefftau a bwyd.

"Amcangyfrifir bod tua 800 o bobl o dde Idaho a gogledd Utah wedi dod i'r ŵyl," meddai.

"Mae llwyddiant yr achlysur wedi cadarnhau bod diddordeb mawr mewn pethau Cymreig yn enwedig ymhlith y rhai ohonom sydd o dras Cymreig."

Mae gan Malad boblogaeth o 2,000 ac yn debyg i Gaerfyrddin mae amaethyddiaeth yn bwysig i'r economi leol," ychwanegodd.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^