BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 20 Gorffennaf 2005, 11:45 GMT 12:45 UK
Llys ApÍl o blaid cynllun Carreg Las
Cynlluniau'r Garreg Las
£60m: Gwerth cynllun y Garreg Las

Roedd y penderfyniadau i ganiatŠu codi pentre gwyliau anferth y Garreg Las yn Sir Benfro yn gywir, medd y Llys ApÍl.

Mae'r penderfyniad diweddara yn y llys yn ategu penderfyniad yr Uchel Lys yn Rhagfyr 2004.

Roedd y cynllun £60m wedi arwain at ffrae am y byddai rhan ohono ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro.

Dywedodd Cyngor y Parciau Cenedlaethol (CPC), oedd wedi herio penderfyniad yr Uchel Lys i ganiatŠu'r cynllun, ei fod yn "siomedig iawn".

Yn y Llys ApÍl ddydd Mercher penderfynodd tri barnwr fod pwyllgor cynllunio'r awdurdodau wedi ystyried yn gywir y budd economaidd wrth gymeradwyo'r cynlluniau.

Yn Űl datblygwyr, byddai'r pentre'n creu bron 1,000 o swyddi ac yn hwb i dwristiaeth a'r economi lleol.

Achos enghreifftiol

Roedd yr apÍl yn cael ei hystyried yn achos enghreifftiol wrth sefydlu'r cydwysedd rhwng budd economaidd a materion cadwragwarchodaeth.

"Mae caniatŠu i bentref gwyliau'r Garreg Las fynd yn ei flaen wedi cymylu'r dyfroedd i'r cyhoedd a datblygwyr," meddai Ruth Chambers, pennaeth polisi CPC.

"Ac mae dyfarniad y llys wedi colli cyfle i egluro'r rheolau sy'n ymwneud ‚ datblygiadau mawr yn y Parciau Cenedlaethol.

"Mae'r dyfarniad yn siomedig i bawb sy'n poeni am warchod Parciau Cenedlaethol ac, o ganlyniad, rydym yn ystyried y posibilrwydd o apÍl derfynol i Dŷ'r Arglwyddi."

William McNamara
Mae William McNamara yn dweud bod y cynllun am fod yn fuddiol

Ar Rhagfyr 17, 2004, yn yr Uchel Lys dyfarnodd Mr Ustus Jack fod y penderfyniad i roi caniat‚d i'r pentre gwyliau, gan gynnwys 340 o gabanau pren, 'pentref' newydd sbon, clwb chwaraeon a gwaith trin carthffosiaeth, yn gyfreithlon.

Roedd CPC wedi dweud y gallai'r datblygiad agor y drws i ddatblygiadau tebyg mewn parciau cenedlaethol yng Nghymru a Lloegr.

Dywedodd prif weithredwr y Garreg Las, William McNamara, fod y cynllun wedi mynd trwy bob cam o'r broses gynllunio yn ddemocrataidd ac yn amgylcheddol.

"Y ffaith yn syml yw, yn amgylcheddol, bydd y cynllun yn ehangu nid yn niweidio yr ardal hon o'r Parc Cenedlaethol.

"Yn y cyfamser, byddwn yn gofyn cwestiynau am sut mae grŵ lobÔo yn gallu parhau gydag achos gwan a chodi costau cyfreithiol i £100,000 i'r trethdalwyr."

Clywodd y llys yr apÍl ar Fehefin 17 cyn dyfarnu ddydd Mercher.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^