BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 10 Chwefror 2006, 19:34 GMT
Cynllun uno: Cyfarfod arbennig
Plismyn
Mae'r ysgrifennydd cartre am weld un llu i Gymru gyfan

Mae awdurdod heddlu sy'n gwrthwynebu'r cynllun i uno heddluoedd Cymru wedi cynnal cyfarfod arbennig ddydd Gwener i drafod cynlluniau'r Ysgrifennydd Cartref.

Eisoes mae cadeirydd Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru, Ian Roberts, wedi dweud fod cynllun Charles Clarke yn "draed moch".

Yn y cyfamser gohiriodd Awdurdod Heddlu Gwent benderfyniad ynglŷn ag a ddylai gytuno i uno'n wirfoddol.

Daeth hyn wedi i gadeirydd Awdurdod Heddlu Gwent, Geraint Price-Thomas, ddweud fore Gwener y byddai'n rhaid "gwthio" y llu hwnnw i uno â lluoedd eraill Cymru.

Mae Mr Clarke wedi dweud fod gan bedwar heddlu Cymru tan Chwefror 24 i gytuno ag ailstrwythuro neu fe fydd yn cyflwyno'r cynllun.

Dywedodd Mr Roberts mai "un peth allweddol bwysig oedd nad oedd yr Ysgrifennydd Cartref wedi dangos sut y bydd dileu Heddlu'r Gogledd o fudd i bobl gogledd Cymru."

Roedd y Prif Weinidog, Tony Blair, wedi "camddehongli'r sefyllfa," meddai, pan ddywedodd yn y Senedd yr wythnos fod pobl Cymru o blaid yr ad-drefnu.

'Cwestiynau'

"Y teimlad ysgubol yng ngogledd Cymru yw na fyddai un llu yn cynnig y manteision y mae'r Ysgrifennydd Cartref ac Arolygiaeth ei Mawrhydi yn eu honni," meddai.

"Mae llawer o gwestiynau sydd angen eu hateb, cwestiynau a ddylai fod wedi cael eu gofyn a'u hateb ar gychwyn y broses."

Plismyn
Mae heddluoedd presennol Cymru'n rhy fach, medd llywodraeth Prydain

Ni allai'r cynllun uno weithio, meddai, "oni bai fod sicrwydd fod yr arian yn ei le a bod atebolrwydd a llywodraethu lleol".

Yn y cyfamser gohiriodd Awdurdod Heddlu Gwent benderfyniad ddydd Gwener ynglŷn ag a ddylai gytuno i uno'n wirfoddol.

Fe fydd yn cynnal cyfarfod arbennig ar Chwefror 23, ddiwrnod cyn y diwrnod olaf ar gyfer gwneud penderfyniad.

Yn gynharach ddydd Gwener dywedodd Mr Price-Thomas nad oedd yn credu y byddai ei gydweithwyr o blaid uno'r heddluoedd.

"Rydyn ni wedi dadlau'n barhaus fod y broses wedi ei rhuthro ac rydyn ni'n credu fod y broses yn dal yn her ... ac nad oes arian newydd ar gael i dalu am ailstrwythuro yng Nghymru," meddai.

"Ac rydyn ni'n siarad yn nhermau £100m o gost a fyddai o bosib yn cael eu talu gan drethdalwyr lleol os nad oes arian newydd ar y bwrdd."

'Yr unig ddewis'

Dywedodd Ysgrifennydd Cymru Peter Hain wrth BBC Cymru nad oedd yn glir pwy yn union fydd yn talu costau'r ad-drefnu, ond mae'n dweud fod Mr Clarke wedi rhoi arian ar ei gyfer.

"Dros amser, mae'r astudiaethau'n dangos y byddai arbedion o ran llai o staff ategol, personél, technoleg gwybodaeth ac ati.

"Yn nhermau trethdalwyr lleol, ni wela'i unrhyw reswm pam y ddylai unrhyw un ofni cynnydd yn nhreth y cyngor."

Ychwanegodd: "Fy neges i'r awdurdodau heddlu yw i drafod yn galed, fe wnaf eich cefnogi.

"Rwyf eisoes wedi cael ymrwymiad gan yr ysgrifennydd cartref i gael elfen ranbarthol i blismona, i warchod buddiannau rhanbarthol, yn arbennig yng ngogledd Cymru."

Dadl Llywodraeth Prydain yw bod pedwar heddlu Cymru, â llai na 4,000 o blismyn yr un, yn rhy fach i ddelio â therfysgaeth a throseddu trawsffiniol.

Yr wythnos hon dywedodd Mr Clarke mai un llu i Gymru oedd "yr unig ddewis derbyniol" wrth gwtogi heddluoedd Cymru a Lloegr o 43 i 12.

Cafodd yr opsiwn i greu un llu ei gynnig ym Medi gan Arolygiaeth ei Mawrhydi yr Heddlu.

Mae gweinidogion am wireddu'r cynllun o fewn 12 i 18 mis.
HEFYD:
Uno heddlu: Clarke o blaid
06 Chwef 06 |  Newyddion
Un heddlu i Gymru: Anghytuno
07 Chwef 06 |  Newyddion
Uno: Heddlu heb benderfynu
23 Rhag 05 |  Newyddion
Heddlu: Cynllun uno o dan y lach
20 Rhag 05 |  Newyddion
Cyfuno heddlu: ASau yn trafod
19 Rhag 05 |  Newyddion
Heddlu: Tri o blaid uno
06 Rhag 05 |  Newyddion
'Gam yn nes' at un heddlu
10 Tach 05 |  Newyddion
Heddluoedd i ddiflannu?
16 Medi 05 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^