British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 27 Gorffennaf 2005, 13:54 GMT 14:54 UK
RSS (Really Simple Syndication)

Help?

Beth yw RSS?

Mewn byd sy'n orlawn o filiynau o dudalennau gwe, gall fod yn anodd gael y wybodaeth ddiweddaraf rydych chi ei hangen.

Oni fyddai'n well bod y newyddion yn dod yn syth atoch chi, yn lle eich bod yn gorfod clicio o safle i safle? Wel, mae'n bosib, diolch i'r gwasanaeth RSS.

Ystyr RSS yw 'Really Simple Syndication.' Yn syml, mae'n golygu y gallwch chi adnabod y cynnwys sy'n apelio atoch a'i dderbyn yn uniongyrchol.

Mae'n osoi'r her o geisio cadw i fyny, drwy ddangos y wybodaeth ddiweddara rydych chi diddordeb ynddi.

Nid yw pob gwefan yn darparu RSS ar hyn o bryd, ond mae'n fwy poblogaidd ac mae nifer o safleoedd eraill yn ei ddarparu fel The Guardian, New York Times a CNN.

Sut ydw i'n dechrau defnyddio RSS?

Yn gyffredinol, y peth cyntaf sydd ei angen yw'r hyn a elwir yn ddarllenydd newyddion.

Mae nifer o fersiynau gwahanol, rhai y gellir eu cyrraedd drwy ddefnyddio porwr, a rhai'n rhaglenni y gellir eu dadlwytho.

A'r cyfan yn golygu y gallwch chi arddangos a thanysgrifio i'r RSS yr ydych ei angen.

Ar l dewis darllenydd newyddion, y cyfan sydd raid i chi ei wneud yw penderfynu pa gynnwys yr ydych chi ei angen.

Er enghraifft, os yw Newyddion Adloniant y BBC yn apelio, ewch i'r adran Adloniant a sylwi ar fotwm oren RSS ar yr ochr chwith.

Os cliciwch ar y botwm, gallwch danysgrifio mewn sawl ffordd, naill ai drwy lusgo URL yr RSS i mewn i'ch darllenydd newyddion neu drwy dorri a chopo yr URL i mewn i borth newydd yn eich darllenydd newyddion.

Gall rhai porwyr, gan gynnwys Firefox, Opera a Safari, dderbyn yr RSS yn uniongyrchol. Am fwy o fanylion am y rhain, gweler eu gwefannau.

Sut ydw i'n cael Darllenydd Newyddion?

Mae nifer o ddarllenyddion newyddion ar gael a fersiynau newydd yn ymddangos drwy'r amser.

Dibynnu y mae darllenyddion newyddion ar systemau gwahanol, felly bydd angen i chi ystyried hyn wrth ddewis.

Defnyddio allbyrth RSS BBC Newyddion ar eich safle

Rydym yn hybu'r defnydd o allborth RSS BBC Newyddion fel rhan o wefan, yn amodol ar ein

CPS:LINK ID="4697167"> Telerau ac Amodau

Serch hynny, mae angen i'r fformat cywir a chydnabyddiaeth gael eu defnyddio pan fo cynnwys Newyddion yn ymddangos.

Dylai'r gydnabyddiaeth ddarllen "BBC Newyddion" neu "Gan BBC Newyddion" fel y bo'r angen. Ni chewch ddefnyddio unrhyw logo BBC neu unrhyw nod masnach BBC.

Cadwn yr hawl i atal dosbarthiad cynnwys BBC Newyddion.

Os gwelwch yn dda, darllenwch ein Telerau ac Amodau am fwy o fanylion.

Nid yw'r BBC yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ei allbyrth RSS.

Gweler y Telerau ac Amodauam fanylion llawn.HEFYD


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific