BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 9 Chwefror 2006, 07:19 GMT
Cynllun £45m i adfer camlas
Camlas Trefaldwyn yn Y Trallwng
Fe ddadfeiliodd Camlas Trefaldwyn 60 mlynedd yn Űl

Mae cynllun gwerth miliynau o bunnoedd i adfer Camlas Trefaldwyn gydag addewid o 100 o swyddi wedi ei gyhoeddi.

Mae'r prosiect i gysylltu'r gamlas yn y canolbarth gyda'r rhwydwaith yn Lloegr wedi ei gyflwyno i Aelodau'r Cynulliad ac Aelodau Seneddol.

Byddai cam cyntaf y prosiect £45m yn cysylltu Gronwen yn Sir Amwythig gyda'r Trallwng ym Mhowys.

Byddai ail gam i ddilyn a fyddai'n ymdrin ‚ diwedd y gamlas yn Y Drenewydd fel rhan o'r cynllun i adfer y rhwydwaith cyfan sy'n 35 milltir.

Mae dogfen o'r enw Camlas Trefaldwyn: Adfywio trwy Ddatblygu Cynaliadwy wedi ei lansio yn y cynulliad a Thŷ'r Cyffredin yr wythnos hon.

'Manteision'

Dywedodd Tamsin Dunwoody, y dirprwy weinidog dros ddatblygu economaidd a thrafnidiaeth yn y cynulliad: "Mae lansio'r ddogfen hon yn enghraifft wych o bartneriaeth yn gweithio a bydd yn caniatŠu i'r prosiect i adfer Camlas Trefaldwyn i symud gam yn nes.

"Yn ei dro bydd hyn yn dod ‚ manteision mawr i'r ardal yn nhermau datblygu economaidd, twristiaeth a datblygu cynaliadwy."

Mae'r 15 aelod o Bartneriaeth Camlas Trefaldwyn, sy'n cynnwys awdurdodau lleol, sefydliadau bywyd gwyllt, cychod a threftadaeth, yn cefnogi'r strategaeth.

Dywedodd un o gynghorwyr Powys, Richard Noyce: "Pe baen ni'n gallu agor Camlas Trefaldwyn yn llawn yna byddai hynny yn ei gysylltu ‚'r rhwydwaith cenedlaethol o gamlesi."

'Pwysig'

"Fe fydd hyn yn denu ymwelwyr i'r ardal - rhai sy'n defnyddio'r gamlas ei hun neu'r rhai sy'n cerdded ar ei hyd," meddai Mr Noyce, sy'n cynrychioli ward Gogledd Llanllwchaearn yn Y Drenewydd.

"Mae ei adfer yn bwysig iawn oherwydd y manteision a ddaw yn ei sgil.

"Dwi'n ei gefnogi'n llwyr ac mae pawb i'w weld yn awyddus iawn i weithredu'r cynllun."

Mae'r gamlas ar agor o'i gyffordd gyda Chamlas Llangollen i Gronwen, ger Croesoswallt, Sir Amwythig sydd tua saith milltir.

Mae'n amhosib teithio gyda chwch ar weddill y gamlas oherwydd rhwystrau o ganlyniad i ffyrdd neu chwyn, ac eithrio rhan 11 milltir ger Y Trallwng.
HEFYD:
Cynllun camlas 'i hybu twristiaeth'
26 Tach 05 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^