BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 8 Chwefror 2006, 10:26 GMT
Mentro 4,000 o filltiroedd
Chris Cope a'i wraig Rachel
Mae Chris Cope a'i wraig Rachel yn symud i Gaerdydd yng Ngorffennaf

Mae Americanwr 30-oed wedi ennill lle i astudio ar gyfer gradd yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd ar l dysgu'r iaith ar y we.

Does dim cysylltiad teuluol rhwng Chris Cope o Bloomington, Minnesota, Chymru ond ar l gweld gwefan BBC Cymru Wales Learn yn Hydref 2000 aeth ati i ddysgu'r iaith.

Mae'r golygydd copi i deledu a radio yn America yn ysgrifennu blog ar-lein sy'n cael ei gyhoeddi ar wefannau ar draws yr Unol Daleithiau.

Bydd y dyn sydd bod i Gymru chwe gwaith yn symud bron 4,000 o filltiroedd i Gaerdydd gyda'i wraig Rachel yng Ngorffennaf.

Dywedodd fod yr "iaith wedi gafael" ynddo a'i fod wedi dysgu ei hun gyda chymorth y wefan.

Blog

"Roeddwn i'n defnyddio'r wefan bob dydd - dyna sut dwi wedi dysgu Cymraeg. Mae fy Nghymraeg i gyd yn dod o raglenni'r BBC a chyfresi Catchphrase.

"Fyddwn i ddim wedi ennill lle ym Mhrifysgol Caerdydd heb help y BBC."

Bu'n ymarfer ei iaith ysgrifenedig drwy greu blog yn Gymraeg - cofnod dyddiol ar-lein o'i farn am Gymru, America a bywyd yn gyffredinol.

"Mae'n rhaid i mi gyfaddef fod gen i lawer i'w ddysgu am Gymru," meddai. "Ond mae Cymru yn rhan o 'nghalon i.

"Dwi'n siwr y byddai fy ngwraig a fy ffrindiau yn dweud fy mod i dipyn yn wallgof, ond dwi'n teimlo'n gryf iawn mai yng Nghymru y mae fy nyfodol."

Dywedodd ei fod yn ystyried cymryd rhan yng nghystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn, gwneud cwrs doethuriaeth yn y Gymraeg ac efallai ysgrifennu nofel drwy gyfrwng ... y Gymraeg, wrth gwrs.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^