BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 7 Chwefror 2006, 16:37 GMT
Mohamed: Gwahardd golygydd
Llun o bapur Gair Rhydd
Fe gafodd copau o Gair Rhydd eu tynnu'n l
Mae papur myfyfyrwyr wedi galw 8,000 o gopau yn l am eu bod yn cynnwys cartŵn dychanol o'r proffwyd Mohamed.

Cafodd golygydd Gair Rhydd, papur myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, ei wahardd o'i swydd ac mae'r papur wedi ymddiheuro ddydd Mawrth ar l i'r cartŵn gael ei gyhoeddi.

Y gred yw mai Gair Rhydd yw'r cyhoeddiad cyntaf ym Mhrydain i gyhoeddi'r cartŵn.

Mae cwynion am gartwnau mewn papurau yn Ewrop, rhai ohonyn nhw'n portreadu'r proffwyd fel terfysgwr, wedi arwain at brotestiadau treisgar.

Roedd un o'r delweddau, gafodd ei chyhoeddi yn Denmarc ym Medi 2005, yn dangos Mohamed yn cario bom wedi ei addurno ac wedi ei danio ar ei ben yn lle twrban.

Er gwaetha cwynion llysgenhadon o wledydd Islamaidd, cafodd y cartwnau eu cyhoeddi gan bapurau newydd yn Norwy, Ffrainc, yr Almaen, yr Eidal a Sbaen.

Roedd yn beth annoeth iawn i'w wneud ar ran y myfyrwyr a chredaf fod y brifysgol wedi ymateb yn gyflym a chydwybodol
Sophie Gilliat-Ray, Canolfan ar gyfer Astudiaethau Islam yn y DU

Bu protestiadau yn Asia ac Ewrop, gan gynnwys Prydain.

Ymosodwyd ar lysgenadaethau Danaidd yn Syria a Libanus a bu farw o leiaf bump o bobl yn Afghanistan.

Dydd Sadwrn y cyhoeddodd Gair Rhydd un o'r cartwnau. Yr un diwrnod penderfynwyd atal y rhifyn ond dywedodd y brifysgol fod 200 o gopau ar led o hyd.

Mewn datganiad dywedodd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd: "Nid yw'r farn yn Gair Rhydd yn adlewyrchu rhai Undeb y Myfyrwyr na'r brifysgol.

"Mae'r tm golygyddol yn mwynhau'r rhyddid a'r annibyniaeth sy'n gysylltiedig 'r wasg ym Mhrydain ond mae disgwyl iddyn nhw fod yn gyfrifol, yn ofalus a dangos barn gytbwys.

"Ac mae Undeb y Myfyrwyr yn difaru os oes unrhyw ddrwgdeimlad neu amarch wedi ei achosi wrth gyhoeddi'r cartŵn dadleuol a chafodd copau'r wythnos o Gair Rhydd eu tynnu nl."

Ymchwiliad

Dywedodd fod ymchwiliad ar y gweill a bod y golygydd a thri myfyriwr newyddiadurol wedi eu gwahardd.

A dywedodd Prifysgol Caerdydd ei bod yn falch fod cymaint "o fyfyrwyr chrefyddau gwahanol yn gweithio, yn astudio, yn cymdeithasu 'i gilydd".

"Mae gan Brifysgol Caerdydd berthynas arbennig gyda chymunedau Mwslemaidd yn lleol ac yn Brydeinig ac mae'n falch ei bod wedi lansio'r Ganolfan ar gyfer Astudiaethau Islam yn y DU yn 2005 sy'n hyrwyddo gwell dealltwriaeth o Islam a chymunedau Mwslemaidd yn y DU."

Dywedodd cyfarwyddwr y ganolfan Sophie Gilliat-Ray wrth BBC Cymru: "Roedd yn beth annoeth iawn i'w wneud ar ran y myfyrwyr a chredaf fod y brifysgol wedi ymateb yn gyflym a chydwybodol wrth ymbellhau oddi wrth y papur."

Mae Gair Rhydd, gafodd ei lansio ym 1972, wedi ennill nifer o wobrau, gan gynnwys papur newydd y flwyddyn yng ngwobrau cyfryngau myfyrwyr papur y Guardian yn 2005.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^