BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 6 Chwefror 2006, 20:01 GMT
Uno heddlu: Clarke o blaid
Yr Ysgrifennydd Cartref Charles Clarke
Charles Clarke: O blaid un llu i Gymru

Mae'r Ysgrifennydd Cartref wedi cadarnhau ei fwriad i uno heddluoedd Cymru er gwaetha gwrthwynebiad cryf.

Ar hyn o bryd mae pedwar heddlu yng Nghymru ond dywedodd Charles Clarke mai un fydd yn y dyfodol.

Dywedodd wrth benaethiaid heddlu ddydd Llun yn Llundain fod ganddyn nhw tan Chwefror 24 i gytuno mai uno De Cymru, Dyfed-Powys, Gogledd Cymru a Gwent oedd "yr unig ddewis derbyniol."

Gwrthwynebu'r cynllun y mae awdurdodau heddlu a rhai Aelodau Seneddol.

Dywedodd Ian Roberts cadeirydd Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru fod y cyfarfod yn "ddryslyd".

Ond fe ddywedodd Uwch Arolygydd Ian Johnstone gyda Heddlu Gwent y gallai'r strwythur fod yn fwy cadarn ar l yr uniad.

Mae'r Swyddfa Gartref am ad-drefnu'r 43 heddlu yng Nghymru a Lloegr a'u cwtogi i 12.

"Fy ngweledigaeth i yw gwasanaeth heddlu sy'n agos at ac yn atebol i gymunedau ac wedi ei gefnogi gan heddluoedd mwy ag arbenigrwydd a'r gallu i warchod y cyhoedd rhag bygythiadau mwy, gan gynnwys troseddu difrifol a therfysgaeth," meddai Mr Clarke ddydd Llun.

Car heddlu
Mae gan y pedwar llu tan Chwefror 24 i gytuno i'r uniad

Mae AS Meirionnydd Nant Conwy Elfyn Llwyd yn erbyn uno ar y sail na fyddai'n "sicrhau atebolrwydd lleol".

"Ac mae hefyd yn anwybyddu barn pob awdurdod heddlu yng Nghymru oedd yn erbyn y newid," meddai.

"Yn syml iawn, pam fod angen y newid pan mae'r heddluoedd yng Nghymru'n gweithredu'n dda ac yn effeithiol iawn?"

Roedd tri o'r pedwar prif gwnstabl yng Nghymru wedi dweud wrth y Pwyllgor Dethol ar Faterion Cymreig eu bod o blaid uno mewn egwyddor.

Ond roedd pryderon am y brys i weithredu, diffyg ymgynghori, effaith bosib uno ar blismona lleol a diffyg gwybodaeth o ran llywodraethu yn y dyfodol.

Roedd yr awdurdodau heddlu am i gostau ailstrwythuro gael eu talu gan y llywodraeth.

Roedd Mr Clarke wedi dweud fod lluoedd mwy na 4,000 o blismyn yn well ar gyfer delio throseddwyr a therfysgwyr.

Heddlu'r De yw llu mwyaf Cymru gydag ychydig dros 3,300 o blismyn. Ychydig yn llai na 2,000 o blismyn yr un sydd yn y lleill.
HEFYD:
Uno: Heddlu heb benderfynu
23 Rhag 05 |  Newyddion
Heddlu: Cynllun uno o dan y lach
20 Rhag 05 |  Newyddion
Diffyg amser i drafod ad-drefnu
19 Rhag 05 |  Newyddion
Heddlu: Tri o blaid uno
06 Rhag 05 |  Newyddion
'Gam yn nes' at un heddlu
10 Tach 05 |  Newyddion
Heddluoedd i ddiflannu?
16 Medi 05 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^