BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 3 Chwefror 2006, 12:48 GMT
Rhodri: 'Dim barn ar Irac'
Rhodri Morgan
Dywedodd Mr Morgan nad oedd ganddo bleidlais ar y mater o fynd i ryfel yn Irac
Mae Prif Weinidog Cymru wedi gwrthod dweud a oedd yn cefnogi'r rhyfel yn Irac yn ystod rhaglen Question Time y BBC.

Cafodd y cwestiwn ei ofyn sawl gwaith i Rhodri Morgan gan aelod o'r gynulleidfa nos Iau yn Aberystwyth.

Bob tro gwrthododd Mr Morgan ateb y cwestiwn a mynnu nad oedd ganddo farn am nad oedd yn aelod o Dŷ'r Cyffredin pan gafodd y penderfyniad ynglŷn 'r rhyfel ei wneud.

Dydd Gwener dywedodd Mr Morgan wrth BBC Cymru nad oedd yn difaru dim am ei berfformiad.

Pan ofynnodd cyflwynydd y rhaglen, David Dimbleby, y cwestiwn iddo eto am Irac dywedodd y Prif Weinidog: "Mae barnau'n rhad, dyw pleidleisiau ddim."

Ymwelodd Mr Morgan milwyr Cymreig yn ne-ddwyrain Irac ym Mawrth 2005.

'Newydd adael'

Pan ofynnwyd iddo ar y rhaglen a fyddai wedi pleidleisio dros fynd i ryfel yn Irac pan ddaeth y mater gerbron y Senedd, dywedodd Mr Morgan wrth y gynulleidfa: "Pe bawn i wedi bod yn y Senedd, bydden nhw (y bobl) wedi gweld pa ffordd y byddwn i wedi pleidleisio."

"Edrychwch, fe gafodd y Senedd bleidlais ar y mater ac ro'n i newydd adael y Senedd.

"Ro'n i wedi gadael Tŷ'r Cyffredin - pe bawn i wedi aros yn y Senedd, byddwn i wedi cael pleidlais."

Rhodri Morgan yn Irac
Ymwelodd Rhodri Morgan milwyr Cymreig yn Irac ym Mawrth 2005

Wrth ofyn y cwestiwn eto awgrymodd Mr Dimbleby fod gan bobl Cymru hawl i gael gwybod beth oedd safbwynt Mr Morgan.

Wedi i'r gynulleidfa ac aelodau eraill y panel bwyso arno i ddatgan sut y byddai wedi pleidleisio pe bai wedi cael cyfle i wneud, dywedodd Mr Morgan: "Dwi ddim yn gwybod, dwi heb edrych ar y materion, dw i ddim yn aelod o Dŷ'r Cyffredin.

"Mae 660 ohonyn nhw (Aelodau Seneddol) yn gwneud y gwaith.

"Dyna'r peth allweddol - dyna eu gwaith nhw, nid dyna fy ngwaith i."

Dywedodd aelod arall o'r panel, Leanne Wood, llefarydd cyfiawnder cymdeithasol Plaid Cymru yn y cynulliad: "Mae'n rhaid bod gennych chi farn."

A dywedodd aelod o'r gynulleidfa fod y Prif Weinidog yn "wenieithus" ac yn "niwlog".

Wrth siarad gyda BBC Cymru yn Rhuthun ddydd Gwener dywedodd Mr Morgan ei fod yn derbyn iddo "gael amser caled gan bobl dda Aberystwyth".

Ond dywedodd ei fod yn cytuno phopeth y dywedodd ac na fyddai, o edrych yn l, wedi gwneud dim yn wahanol.

A yw Rhodri Morgan yn iawn? A ddylai gadw o feysydd nad oes ganddo reolaeth drostyn nhw, fel materion rhyngwladol, neu a ddylai ddweud wrth yr etholwyr beth yw ei farn? Anfonwch eich sylwadau drwy lenwi'r ffurflen.

Enw
Eich cyfeiriad e bost
Tref a Sir
Eich sylwadau

Ymwadiad: Gall y BBC olygu eich sylwadau ac ni fedrwn warantu y bydd pob neges e-bost yn cael ei chyhoeddi.
Efallai y bydd eich sylwadau'n cael eu cyhoeddi gan y BBC drwy'r byd.


Sut mae'r milwyr Cymreig yn teimlo heddiw? Maen nhw'n peryglu eu bywydau ac mae Prif Weinidog Cymru yn anfodlon dweud os yw'n cytuno 'r rhyfel neu beidio!
Geraint, Pontypridd

Dwi newydd glywed Rhodri Morgan ar Radio Cymru yn siarad am rygbi. Doedd e ddim yn anfodlon i roi ei farn am y pwnc sy'n dangos ei flaenoriaethau. Fe ddylai ymddiswyddo.
Helen, Trefforest

Yn amherthnasol o'i waith fe ddylai fod wedi ateb - ie neu na'n syml. Mae ganddo'r hawl i gael barn a dylai fod yn dweud wrth bobl Cymru pan mae'n cael ei holi.
Ifor Williams, Caernarfon

Mae daliadau Rhodri ar Irac yn amherthnasol - pwy sy'n poeni am ei farn? George Bush sy'n gwneud y penderfyniadau!
Spence, Caerdydd
HEFYD:
Ail wobr rwdlan i Rhodri
13 Rhag 05 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^