BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 11 Gorffennaf, 2005, 17:08 GMT 18:08 UK
Tai fforddiadwy: Cyhoeddi cynllun
Tai teras
Mae prisiau tai yng Nghymru wedi cynyddu dros y blynyddoedd diwethaf

Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi cyhoeddi mesurau fydd yn arwain at "fwy o dai fforddiadwy".

Ymhlith y mesurau mae gorfodaeth ar gynghorau i ddarganfod faint o dai fforddiadwy sydd eu hangen a datgelu sut y bydden nhw'n dod o hyd i dir i godi tai arno.

Bydd angen gosod targedau lleol ar gyfer tai fforddiadwy a bydd gan gynghorau hawl i neilltuo tir ar gyfer y tai hyn.

Er bod cynghorau yn gallu gosod targedau ar gyfer tai fforddiadwy, ychydig iawn sy'n gwneud hyn.

Rydan ni yng Ngwynedd wedi bod drwy'r asesiadau yma, wedi mesur y galw, wedi edrych ar y mecanwaith i reoli ceisiadau ac yn barod i fynd
Dafydd Iwan, Cyngor Gwynedd

"Be' sy'n newydd ydi eu bod nhw (Llywodraeth y Cynulliad) wedi dod 'r cyfan at ei gilydd fel pecyn ac yn annog awdurdodau lleol i ddarparu a gosod targedau ar gyfer tai fforddiadwy," meddai Dafydd Iwan, cadeirydd Gweithgor Tai Fforddiadwy Gwynedd.

'Dim to'

"Ond dyw asesu'r galw na chynlluniau ar bapur ddim yn rhoi to uwchben pobl.

"Rydan ni yng Ngwynedd wedi bod drwy'r asesiadau yma, wedi mesur y galw, wedi edrych ar y mecanwaith i reoli ceisiadau ac yn barod i fynd."

Dywedodd fod gan y cyngor brosiectau allai ddarparu hyd at 130 o dai fforddiadwy.

"Maen rhaid i ni gael tir a hwnnw yn weddol rad er mwyn sefydlu'r tai."

Dywedodd Llywodraeth y Cynulliad y byddai cynnydd yn yr arian ar gael i godi tai ar gyfer eu rhentu a chynlluniau cydberchnogaeth Cymdeithasa Tai.

Roedd 60m ar gael ar gyfer cynlluniau y llynedd ac mae disgwyl i hyn godi i bron 97m erbyn 2008.

'Allweddol'

"Beth fydd yn allweddol, wrth gwrs, ywi faint o'r arian ddaw i'r ardaloedd gwledig i gynyddu nifer tai fforddiadwy mewn llefydd fel Mn, Gwynedd a Cheredigion," meddai prif weithredwr Cymdeithas Tai Eryri Wallis George.

"Mae'r awdurdodau lleol wedi bod yn galw ers blynyddoedd am lawer mwy o hyblygrwydd i osod cynlluniau lleol i ddynodi tir ar gyfer datblygiadau tai fforddiadwy."

Dywedodd Huw Lewis, sy'n arwain ymgyrch deddf eiddo Cymdeithas yr Iaith, ei fod yn falch o weld Llywodraeth y Cynulliad yn cydnabod fod problem yn bodoli.

"Er hynny, ofnwn nad yw'r llywodraeth yn mynd at wreiddyn y broblem sef yr angen i gael rheolaeth dros y farchnad dai."

Bydd cyfle i awdurdodau lleol ac eraill drafod y cynlluniau yn ystod y misoedd nesaf cyn i'r llywodraeth gyhoeddi penderfyniad terfynol.

Mae Sefydliad Siartiedig Tai yng Nghymru wedi croesawu'r mesurau a dywedodd y cyfarwyddwr, Keith Edwards, ei fod yn bwysig i gynnig tai fforddadwy.

"Os edrychwn ni ar brisiau tai ar ddiwedd y llynedd er enghraifft, mae saith allan o'r 20 prif safle yng Nghymru, mewn ardaloedd fel Castell-nedd Port Talbot a Blaenau Gwent," meddai.

"Mae'n rhaid gwneud yn siwr nad ydyn ni'n adeiladau y math anghywir o dai yn y mannau anghywir, fel sydd wedi digwydd yn y gorffennol."
HEFYD:
Ceisio atebion i broblem tai
02 Maw 04 |  Newyddion
Marchnad dai 'i waethygu'
16 Chwef 04 |  Newyddion
Galw mawr am dai yn Sir Gr
23 Rhag 03 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^