BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 8 Gorffennaf, 2005, 14:43 GMT 15:43 UK
Ffrwydradau: Tynhau diogelwch
Swyddogion Arfog yng Ngorsaf Ganolog Caerdydd
Mae swyddogion arfog ar ddyletswydd ar draws Cymru

Mae diogelwch wedi cael ei dynhau yng nghyffiniau mosgiau Cymru wrth i nifer y meirw yn Llundain godi'n uwch na 50.

Dywedodd yr heddlu nad oedden nhw'n ymateb i unrhyw fygythiad.

Mae Harith Abrahim, cadeirydd y Gymuned Iracaidd yng Nghymru, wedi dweud na fyddai ffrwydradau Llundain yn arwain at "ddial" ar Foslemiaid.

Roedd Prif Weinidog Cymru wedi rhybuddio na ddylai neb ddial a bod yn ddeddf i'w hunan.

Ddydd Gwener mae disgwyl i wasanaethau trenau o dde a gogledd Cymru i Lundain fynd yn l i'r drefn arferol.

Ffrwydradau
Nifer y meirw: Mwy na 50
Nifer y rhai gafodd eu hanafu: Mwy na 700
Llinell gymorth arbennig yr heddlu: 0870 156 6344

Dywedodd Mr Morgan fod mesurau diogelwch yng Nghymru yn llymach yn achos "targedau caled" ond nid gwaith hawdd, meddai, oedd diogelu "targedau meddal".

"Allwch chi ddim dilyn y drefn rhybudd coch drwy'r amser," meddai.

Cadarnhaodd fod swyddog Llywodraeth y Cynulliad yn nhm argyfwng Llywodraeth San Steffan, sef Cobra, oedd yn cyfarfod adeg trychinebau mawr.

Roedd y swyddog, meddai, yn golygu fod gweinidogion yng Nghymru yn cael gwybod am y manylion diweddaraf.

Amserlen trychineb
0851 Saith o bobl yn cael eu lladd mewn ffrwydrad ar drn 100 llath o orsaf Liverpool Street
0856 21 o bobl yn cael eu lladd mewn ffrwydrad ar drn rhwng Russell Square a gorsaf King's Cross
0917 Pump o bobl yn cael eu lladd mewn ffrwydrad ar drn yng ngorsaf Edgware Road
0947 13 yn marw wedi ffrwydrad ar fws yn Tavistock Place

"Dwi'n siwr na fydd panig. Bydd pobl yn mynd yn l at eu dyletswyddau dyddiol a does dim rheswm iddyn nhw beidio," meddai.

"Ond bydd rhaid cryfhau'r diogelwch mewn rhai llefydd ... ni ddylai neb geisio dial a dechrau beirniadu neu gyhuddo unrhyw rai nac unrhyw gymunedau ... ".

Dywedodd fod ysbytai Cymru ar gael os na allai ysbytai Llundain ddelio phawb oedd wedi eu hanafu a soniodd am arbenigedd yr uned losgiadau yn Ysbyty Treforys.

Arfog

Mae heddlu arfog ar ddyletswydd ddydd Gwener ar draffordd yr M4 yn ne Cymru er mwyn "tawelu meddwl gyrwyr".

Ac mae mesurau diogelwch mewn grym mewn gorsafoedd trenau, porthladdoedd a Maes Awyr Rhyngwladol Cymru.

Yn y cyfamser, dywedodd Archesgob Caerdydd, Peter Smith, a Saleem Kidwai, Ysgrifennydd Cyffredinol Cyngor Moslemaidd Cymru, eu bod yn condemnio'r ymosodiadau.

"Does gan derfysgaeth ddim crefydd," meddai Mr Kidwai wrth BBC Cymru.

'Casineb'

"Bydd yr holl Foslemiaid drwy Gymru a Phrydain yn gweddio heddiw, ddydd Gwener, ein diwrnod arbennig, dros y bobl."

Dywedodd yr Archesgob Smith: "Y drychineb fyddai pe bawn ni'n gadael i'r math yma o ymosodiad achosi mwy o gasineb."

A dywedodd Cymdeithas y Gymuned Iracaidd yng Nghymru mewn datganiad: "Rydyn ni'n gadarn fel pobl Prydain yn erbyn gweithrediadau barbaraidd y grwpiau terfysgol hyn.

"Ac rydyn ni a phobl Prydain yn erbyn terfysgaeth yn Irac a thros y byd."

Dylai unrhyw un sy'n poeni am berthnasau neu ffrindiau ffonio llinell gymorth arbennig yr heddlu, 0870 156 6344.
HEFYD:
Chwilio am fomwyr Llundain
08 Gorff 05 |  Newyddion
Llundain: Rhybudd rhag unrhyw ddial
08 Gorff 05 |  Newyddion
Lluniau: Ffrwydradau Llundain
07 Gorff 05 |  photo galleries
'Yng nghanol yr hunlle'
07 Gorff 05 |  NewyddionGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^