BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 30 Ionawr 2006, 06:56 GMT
Tomos yn ennill gwobr ffilm
Golygfa o'r ffilm
Yn y ffilm mae'r peilot Almaenig yn cuddio mewn fferm yng Nghymru

Am y tro cyntaf erioed mae ffilm Gymraeg wedi ennill gwobr yng Ngŵyl Myfyrwyr yr Amgueddfa Ymerodraethol.

Mae Yr Ymwelydd, ffilm fer Gymraeg a'r Almaeneg heb isdeitlau, wedi dod i'r brig yn adran Ymateb Creadigol Gorau i Bwnc Rhyfel ym mhumed gŵyl fyfyrwyr blynyddol yr amgueddfa.

Tomos Cynllo Lewis, 21 oed o Gaerfyrddin, sydd wedi gwneud y ffilm a bydd yn derbyn ei wobr ddydd Iau nesaf.

Cafodd yr ŵyl ei chynllunio'n wreiddiol i gyflwyno ffilmiau myfyrwyr i gynulleidfaoedd ehangach ac fel ffordd i helpu gwella safonau rhaglenni dogfen Brydeinig.

....dwi mor falch, mae hyn i gyd wedi fy ngwneud i'n awyddus i wneud ffilm arall
Tomos Cynllo Lewis
Ffilm 12 munud am beilot Almaenig wedi ei anafu sy'n cuddio mewn fferm yng Nghymru yn ystod yr Ail Ryfel Byd yw Yr Ymwelydd.

Mae merch fach o'r fferm yn canfod y peilot ac yn ei fwydo. Ond daw ei brawd hŷn ‚'r plismon lleol i wybod amdano a chaiff ei saethu.

Creodd Mr Lewis y ffilm yn wreiddiol fel rhan o'i gwrs yn yr adran Theatr Ffilm a Theledu ym Mhrifysgol Aberystwyth a phenderfynodd un o'i ddarlithwyr anfon y gwaith at y gystadleuaeth.

'Her'

"Mae'r ddeialog i gyd yn y Gymraeg a'r Almaeneg," meddai Mr Lewis sydd bellach wedi graddio.

"Beth sy'n braf iawn yw bod ffilm Gymraeg wedi ennill gwobr fel hyn ... mae'n dangos nad yw'r iaith yn bwysig a bod popeth yn digwydd yn weledol.

Golygfa o'r ffilm
Mae merch fach o'r fferm yn canfod y peilot ac yn ei fwydo

"Roedd yr her o wneud ffilm deng munud yn wych ... roedd yn rhoi cynfas wag i rywun wneud beth oedden nhw'n moyn. Fe luniais i'r stori fy hun, y sgript, dewis y lleoliadau, canfod yr actorion a chyfarwyddo.

"Gan fod y ffilm wedi ei gosod yn y pedwardegau roedd rhaid dewis y gwisgoedd a'r lleoliadau yn ofalus ac ystyried beth oedd yn gweddu i'r cyfnod," meddai.

Saethwyd y ffilm mewn dau leoliad, Fferm Cadfan ger Llandeilo a fferm ger Lledrod.

Cafodd y gwaith camera ei wneud gan fyfyriwr arall a raddiodd o Aberystwyth, Steven Davies.

Yn ogystal ‚'r ffilm ei hun roedd y beirniaid wedi eu plesio gan berfformiadau'r actorion yn y cast, aelodau o deulu Tomos.

Mae ei chwaer Megan, ei frawd Steffan, ei fam a'i dad, sy'n blismon gyda Heddlu Dyfed Powys, yn chwarae rhannau allweddol. Hefyd cafodd gymorth Rhodri ap Hywel sy'n byw ger Aberystwyth.

'Dim pwysau'

Dywedodd Mr Lewis nad oedd wedi bwriadu defnyddio aelodau ei deulu fel actorion.

"Roeddwn i wedi ceisio cael pobl o'r adran ddrama i actio ond doedd neb yn ddigon hen i'r rhannau," meddai.

Golygfa o'r ffilm
Fe saethwyd y ffilm mewn dwy fferm

"Roedd amser yn mynd yn brin ac fe ddewisais i dri o fy nheulu. Roedd y cyfan yn rhoi profiad gwych iddyn nhw ac mae'r actorion, wrth gwrs, yn elfen hollbwysig o wneud ffilm.

"Fe wnaethon nhw fwynhau'r profiad ac fe gawson ni hwyl gyda'n gilydd ... doedd dim pwysau ac roedd yn awyrgylch yn braf."

Dywedodd fod clywed ei fod wedi derbyn gwobr am y gwaith yn "sioc".

"Doeddwn i ddim yn gallu credu ond dwi mor falch, mae hyn i gyd wedi fy ngwneud i'n awyddus i wneud ffilm arall," meddai.

Bydd Mr Lewis, sydd wedi gwneud ychydig o waith i Boomerang ac a fydd yn gweithio am gyfnod gyda Fiction Factory yn Chwefror, yn y seremoni wobrwyo yn Llundain ddydd Iau gydag aelodau o'r cast a'r tÓm cynhyrchu.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^