BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 27 Ionawr 2006, 14:40 GMT
Canu clychau rhyfeddol
Clychau presennol Eglwys Holl Saint Gresffordd
Mae'r clychau wedi bod yn canu yn Gresffordd ers 1714

Am y tro cyntaf nos Iau bu clychau newydd eglwys yn cael eu canu.

Mae Clychau Eglwys yr Holl Saint yng Ngresffordd ger Wrecsam yn enwog am fod yn un o saith Rhyfeddod Cymru.

Cafodd pedair cloch eu gosod yn y tŵr yn gynt yn y mis.

Mae'r pedair yn llai ac yn ysgafnach na'r hen rai a'r gobaith yw annog plant i ganu'r clychau.

Roedd wyth cloch yn yr eglwys ac yn dyddio'n l i'r ail ganrif ar bymtheg.

Cafodd y pedair cloch newydd eu cynhyrchu yn ffowndri Whitechapel yn Llundain, yr un ffowndri lle cafodd cloch Big Ben ei chynhyrchu.

Codi arian

Gan fod llai o oedolion i ganu'r clychau mae'r eglwys yn chwilio am blant a phobl ifanc i fod yn rhan o'r tm canu.

"Er bod yr wyth yn un o saith rhyfeddod Cymru, maen nhw'n glychau mawr a thrwm," meddai David Meredith, un o aelodau'r eglwys.

SAITH RHYFEDDOD CYMRU
Pistyll Rhaeadr
Pigdwr Wrecsam
Yr Wyddfa a'i chriw
Ywen Owrtyn
Clychau Gresffordd
Pont Llangollen
Ffynnon Gwenffrewi

"Rydym wedi cael pedair cloch ychwanegol ysgafnach a bydd hyn yn golygu y gallai plant gweddol ifanc fod yn rhan o'r tm o glochyddion.

"Mae'r clychau presennol yn fawr ac yn gofyn am dipyn o waith tynnu ..."

"Ac mae hyn wedi costio tipyn i ni, tua 40,000."

Dywedodd fod y rhan fwyaf o'r arian wedi dod o grantiau, gan gynnwys arian o Ewrop a'r cynulliad a grŵp Northern Marcher Cymru. Cododd y bobl leol fwy na 8,000.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^