BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 5 Gorffennaf, 2005, 05:45 GMT 06:45 UK
Her i'r Ddeddf Hela
Nia Thomas
Nia Thomas
Gohebydd Materion Gwledig BBC Cymru

Cŵn hela
Mae'r amaethwyr yn credu bod y ddeddf yn eu hamddifadu o'u hawliau dynol

Mae'r ymgais ddiweddaraf i geisio codi'r gwaharddiad ar hela gyda chŵn yn clywed tystiolaeth yn yr Uchel Lys yn Llundain ddydd Mawrth.

Ffermwr o Bowys sy ymhlith y rhai sy'n herio'r Ddeddf Hela ar sail hawliau dynol.

Gerbron dau farnwr mae Cynghrair Cefn Gwlad yn cyflwyno dadleuon 10 o bobl, gan gynnwys Ken Jones o Lanwrtyd, sy'n ymwneud ‚'r byd hela.

Mae'r llywodraeth, sy'n amddiffyn yr achos, yn gwrthod y dadleuon yn llwyr.

Treuliodd yr Arglwydd Ustus May a Mr Ustus Moses ddydd Llun yn pwyso a mesur tystiolaeth ysgrifenedig.

Dydd Mawrth byddan nhw'n clywed tystiolaeth ar lafar.

Mwynhau

Gwraidd yr achos yw bod y Gynghrair yn dadlau nad yw'r Ddeddf Hela yn cydymffurfio ‚'r Ddeddf Hawliau Dynol Ewropeaidd.

Hwn yw'r tro cyntaf i'r mudiad herio'r Ddeddf Hela ar y sail hon ac maen nhw'n dadlau fod y ddeddf yn cyfyngu ar hawl unigolyn i ddefnyddio ei dir, yn gwahaniaethu'n annheg yn erbyn helwyr fel lleiafrif, ac yn ymyrryd ‚ hawl unigolion i barhau eu ffordd o fyw.

Mae 'na ddadl gry' eu bod yn cael eu hamddifadu o fwynhau eu heiddo personol. Honno ydi'r ddadl gryfaf
Gwion Lewis

Mae'r achos yn yn enw 10 o bobl, gan gynnwys Mr Jones sy'n feistr ar helfa Irfon a Thywi.

"Rhaid i ni ennill fel y gallen ni reoli'n bywoliaeth fel y dylen ni," meddai.

"R'yn ni fel ffermwyr yn ffaelu edrych ar Űl ein stoc ac mae hynny yn erbyn ein hawliau ni, yn fy marn i."

Dywedodd Gwion Lewis, sydd wedi astudio deddfau hawliau dynol, ei fod yn amau cryfder dadleuon y gynghrair.

"Mae sawl gwendid yn yr achos ac mae marc cwestiwn: Ydi hon yn strategaeth gyfreithiol dda?

"Dyw'r llys ddim yn hoffi pan mae rhywun yn lluchio lobsgows o ddadleuon hawliau dynol gerbron y llys.

"Mae dadl gry eu bod yn cael eu hamddifadu o fwynhau eu heiddo personol. Honno ydi'r ddadl gryfaf.

Llys ApÍl

Am wythnos bydd y barnwyr yn penderfynu a oes sail i ddadleuon y gynghrair.

Ond waeth beth fydd eu penderfyniad, gallai'r achos fod yn ddechrau proses gyfreithiol hir.

Os yw'r gynghrair yn colli, gallen nhw fynd i'r Llys ApÍl ac yna i Dŷ'r Arglwyddi.

Y cam olaf fyddai'r Llys Hawliau Dynol Ewropeaidd yn Strasbourg.

Ond gallai gymryd hyd at 18 mis i gyrraedd y llys hwnnw.
HEFYD:
Helfeydd am gael eu gwylio
20 Chwef 05 |  Newyddion
Hela: Gwahardd yn dod i rym
18 Chwef 05 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^