BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 5 Gorffennaf, 2005, 06:07 GMT 07:07 UK
Llangollen: Yr hen a'r newydd
Cantorion Affrica yn Llangollen
Mae Eisteddfod Llangollen yn denu pobl o bedwar ban byd

Ar ddechrau Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen mae'r trefnwyr wedi dweud eu bod am ehangu'r gynulleidfa.

Dywedodd y prif weithredwr fod yr ŵyl, sy'n cychwyn ddydd Mawrth, yn cynnwys elfennau newydd.

Ddydd Gwener mae cystadlaethau Celtaidd sy'n denu pobl o'r Alban, Asturias, Ynys Manaw, Iwerddon a Chymru.

"Er ein bod yn parhau â'r gwaith craidd, mae'n bwysig ein bod yn ehangu ein cynulleidfa," meddai Gwyn L Williams.

"Rydyn ni wedi gwerthu tocynnau tymor i Seland Newydd a De Affrica ac mae 18% yn fwy o docynnau wedi eu gwerthu o'i gymharu â'r un cyfnod y llynedd."

Uchafbwyntiau

Eleni mae cynrychiolwyr 50 o wledydd yn yr eisteddfod a grŵp dawnsio o Ynys Saklahin ger arfordir Siberia yn perfformio am y tro cynta.

Un o'r digwyddiadau newydd fydd Diwrnod Rhyngwladol Pobl Ifanc sy'n cael ei gynnal ddydd Iau.

"Bydd dros 1,700 o bobl ifanc o'r gogledd, y gororau a'r canolbarth mewn gweithdai Hip-hop, cerddoriaeth Bollywood, Affrica-caribi a Samba Reggae.

"Bydd y bardd Mei Mac yn dangos iddyn nhw sut i sgwennu geiriau i ganeuon," meddai Mr Williams.

Lesley Garrett
Bydd Lesley Garrett yn perfformio yng nghyngerdd agoriadol yr eisteddfod

Un o uchafbwyntiau yr wythnos fydd Lesley Garrett a'r baritôn o Seland Newydd Jonathon Lemalu yng nghyngerdd agoriadol yr eisteddfod nos Fawrth.

A Syr Willard White fydd yn y noson gala i gloi'r Ŵyl ddydd Sul.

Dros y blynyddoedd mae 500,000 o berfformwyr o 124 gwlad wedi perfformio yn y cystadlaethau dawns a chân werin.

Eleni mae'r eisteddfod wedi cydweithio'n agos â'r Cyngor Prydeinig fel na fydd trafferthion fisas.

Y llynedd bu'n rhaid i gystadleuwyr tramor dynnu'n ôl o'r cystadlaethau neu gyrraedd yn hwyr oherwydd y trafferthion.

"Y llynedd roedd 1,600 o dramor yn cystadlu ond eleni mae 2,050 yn cymryd rhan," meddai Mr Williams.
HEFYD:
Mudiad i adfywio Llangollen
13 Ion 05 |  Newyddion
Cyrraedd Llangollen - o'r diwedd
08 Gorff 04 |  Newyddion
Elw i eisteddfod Llangollen
04 Maw 05 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^