BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 25 Ionawr 2006, 11:42 GMT
Adran Gymraeg: 'Dwylo diogel'
Prifysgol Cymru
Adran y Gymraeg: 'Edrych yn hyderus tua'r dyfodol'

Cyhoeddodd Prifysgol Cymru, Bangor, fod Peredur Lynch a Gerwyn Wiliams wedi cael eu dyrchafu'n athrawon.

Mae'r Athro Branwen Jarvis wedi ymddeol o Gadair y Gymraeg.

"Mae dyrchafu Gerwyn a Pheredur yn arwydd eglur fod Adran y Gymraeg yn edrych yn hyderus tua'r dyfodol," meddai'r Athro R Merfyn Jones, Is-Ganghellor y Brifysgol.

"Bellach y mae'r gofal dros Adran y Gymraeg yn nwylo diogel cenhedlaeth newydd o ysgolheigion."

Dywedodd y byddai'r blynyddoedd nesaf yn cynnig her a chyfle i'r sector addysg uwch yng Nghymru a'i fod yn hyderus fod gan y ddau y weledigaeth angenrheidiol i ymateb yn llwyddiannus.

'Cryfderau'

"Yn bwysicach fyth, mae Gerwyn a Pheredur yn ymgorfforiad o'r cryfderau y bydd rhywun, yn draddodiadol, yn eu cysylltu ag Adran y Gymraeg, Bangor, sef ysgolheictod o'r radd flaenaf ac ymrwymiad diwyro i ddiwylliant llenyddol Cymru."

Brodor o Garrog yn yr hen Sir Feirionnydd yw'r Athro Peredur Lynch.

Bu'n Gymrawd Ymchwil yn y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd yn Aberystwyth rhwng 1985 a 1990 ac yna'n ddarlithydd yn Adran y Gymraeg, Prifysgol Cymru, Abertawe.

Fe'i penodwyd yn ddarlithydd ym Mangor yn 1995. Mae ganddo gyhoeddiadau ym maes llenyddiaeth yr Oesoedd Canol a chyfrannodd yn helaeth i Cyfres Beirdd y Tywysogion (1991-96).

Mae'n awdurdod ar dwf a datblygiad y gynghanedd a'r canu caeth ac yn arwain prosiect ym Mangor ar ganu proffwydol Cymraeg yr Oesoedd Canol a'r Cyfnod Modern Cynnar.

Bu'n Bennaeth Adran y Gymraeg ym Mangor er 2003.

Ganed yr Athro Gerwyn Wiliams ym Mhwllheli a'i fagu yn Llangefni, Y Trallwng a'r Drenewydd.

Mae'n fardd toreithiog - fe oedd enillydd y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol Nedd a'r Cyffiniau yn 1994.

Rhyfeloedd

Ei gyfrol ddiweddaraf o gerddi yw Tafarn Tawelwch (2003).

Llenyddiaeth yr ugeinfed ganrif yw prif faes ei ymchwil ac y mae'n awdurdod ar ddylanwad rhyfeloedd y ganrif honno ar lenyddiaeth Gymraeg.

Mae'n gyn-olygydd y cylchgrawn llenyddol Taliesin a fe olygodd y gyfrol Gorau Cyfarwydd (2002), casgliad o ysgrifau beirniadol y diweddar Bedwyr Lewis Jones, un o gyn-athrawon y Gymraeg ym Mangor.

Bu'r Athro Wiliams yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Cymru, Bangor, er 1989.

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^