BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 25 Ionawr 2006, 22:03 GMT
Cynhadledd i daclo e-drosedd
Sgrn gyfrifiadurol yn dangos effaith feirws Lovebug
Fe darodd feirws Lovebug filiynau o gyfrifiaduron drwy'r byd
Cost troseddu cyfrifiadurol oedd o dan y lach mewn cynhadledd yng ngogledd Cymru ddydd Mercher.

Mae arbenigwyr yn credu fod ymosodiadau cyfrifiadurol o ganlyniad i wahanol feirysau, negeseuon e-bost spam ac achosion o hacio yn costio miliynau o bunnau i fusnesau Cymru bob blwyddyn.

Roedd tua 200 o bobl yn cymryd rhan yn y gynhadledd yn Llangollen.

Roedden nhw'n trafod cynllun gweithredu gafodd ei lunio'n wreiddiol yn ystod y gynhadledd gynta yn ymwneud maes gafodd ei chynnal yng Nghaerdydd flwyddyn yn l.

Ymysg y rhai oedd yn cymryd rhan roedd cynrychiolwyr o bedwar llu heddlu Cymru, yr uned drosedd uwch-dechnoleg genedlaethol, cwmni Microsoft ac Awdurdod Datblygu Cymru.

Mae busnesau hefyd yn cael eu hannog i adolygu eu trefniadau diogelwch.

Roedd pwysigrwydd dyfeisiadau gwarchod gwybodaeth ac atal feirysau a pholisau cyfrineiriau hefyd yn cael eu tanlinellu.

Y cyngor i gwmnau yw i sicrhau eu bod yn cadw gwybodaeth hanfodol yn rheolaidd mewn ffeiliau wrth gefn.

Diogelwch electronig

"Mae trosedd uwch-dechnoleg, fel pob trosedd arall, yn cael ei chymryd yn gwbwl o ddifri," meddai'r Ditectif Uwcharolygydd Chris Corcoran o Heddlu'r Gogledd.

"Fodd bynnag, gall pawb gymryd camau gweithredol i warchod eu hunain rhag troseddwyr ar-lein".

"Mae dysgu i gau drysau a ffenestri i atal troseddwyr rhag dod i mewn yr un mor berthnasol i ddiogelwch electronig ag y mae i ddiogelwch corfforol," meddai.

Y gobaith yw y bydd y gynhadledd undydd ym Mhafiliwn yr Eisteddfod Ryngwladol yn Llangollen yn helpu cwmnau Cymru i rannu syniadau a phrofiadau.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^