BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 23 Ionawr 2006, 13:51 GMT
Alvis: Colli'r fenyw "lawn sbri"
Alvis Richards (llun: cwmni Tinopolis)
Bu Alvis Richards yn gweithio gyda Chymdeithas y Plant
Mae cyn-weithwraig gymdeithasol ac arbenigwraig ar faterion teuluol wedi marw yn 71 oed.

Roedd Alvis Richards o'r Tymbl ger Llanelli wedi dioddef o gansyr a bu farw yn gynnar ddydd Sul yn Llanelli.

Bu'n gyfranwraig gyson i raglenni Radio Cymru ac S4C a bu'n gweithio i Gymdeithas y Plant.

Y gyflwynwraig Sin Thomas fu'n cyd-weithio gyda Mrs Richards am dros 15 mlynedd.

"Dwi'n cofio mai fi oedd wedi ei chyfweld yn ystod ei phrawf sgrn cyntaf ar gyfer rhaglen Heno yn Abertawe.

Roedd hi'n ddidwyll iawn ac yn arbenigwraig oedd yn gallu cyfathrebu. Roedd hi'n llawn sbri
Sin Thomas, cyflwynwraig

"Roedd angen rhywun oedd yn gallu trafod materion teuluol a phroblemau cymdeithasol.

"Ac Alvis oedd gyda ni wedyn drwy gydol Heno."

Dywedodd Ms Thomas fod Mrs Richards yn barod i drafod yr anawsterau yn ei bywyd ac roedd gwylwyr neu wrandawyr yn gallu uniaethu hyn.

"Tua 17 mlynedd yn l roedd Alvis wedi dioddef cansyr y fron.

"Roedd mor agored am ei phroblemau ei hun, roedd mor hapus i siarad ac roedd pobl yn gallu uniaethu hi, roedden nhw'n teimlo'n agos ati.

"Ac roedd hi'n ddidwyll iawn ac yn arbenigwraig oedd yn gallu cyfathrebu. Roedd hi'n llawn sbri," meddai.

"Ar l y prawf sgrn dywedodd Alvis ei bod wedi cynhyrfu ar l y profiad ac nad oedd yn gallu cofio lle yr oedd wedi parcio ei char.

"Aeth Dr Goronwy oedd hefyd yn cynnig cyngor ar y rhaglen gyda hi i chwilio am ei char."

'Pelydryn o haul'

Er iddi gael sawl pwl gyda'i hiechyd dros y blynyddoedd, meddai, roedd ei hysbryd "wastad yn uchel" a'i phroffesiynoldeb yn arbennig.

Dywedodd cyn Esgob Bangor, yr Esgob Saunders Davies, ei fod yn cofio Alvis Richards fel merch "annwyl iawn". Daeth i gysylltiad hi pan oedd yntau'n gofalu am ardal Gorseinion yn yr 1980au a hithau'n codi arian at waith Cymdeithas y Plant.

"Roedd hi fel pelydryn o haul yn cynhesu bywydau pawb o'i chwmpas," meddai. "Mae llu o deuluoedd yn ddyledus iddi am ei chefnogaeth, ei hymddiriedaeth a'i gobaith."

"Roedd hi'n enghraifft wych o fwrlwm y bywyd Cristnogol."

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^