BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sul, 3 Gorffennaf, 2005, 09:46 GMT 10:46 UK
Creu logo i'r Urdd yn Sir Gār
Logo'r Urdd
Fe fydd logo'r Eisteddfod i'w weld ar nwyddau'r ŵyl

Mae cystadleuaeth yn cael ei gynnal er mwyn llunio logo ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru yn Sir Gār 2007.

Pwyllgor cyhoeddusrwydd yr Eisteddfod sy'n trefnu cystadleuaeth i lunio'r logo neu'r arwyddlun ar gyfer yr Ŵyl.

Bydd pwy bynnag fydd yn llwyddo i greu'r logo gorau yn ennill gwobr ariannol o £100 ac yn cael g weld y logo ar nwyddau a chynnyrch yr Eisteddfod.

Fe fydd yr Eisteddfod yn cael ei chynnal yn Sir Gār yn 2007 ar ōl iddi ymweld ā Sir Ddinbych y flwyddyn nesaf.

"Ry'n ni'n edrych ymlaen yn fawr at groesawu Eisteddfod yr Urdd i Sir Gār yn 2007 ac yn awyddus iawn i roi naws leol i'r Eisteddfod," meddai Sulwyn Thomas, Cadeirydd Pwyllgor Cyhoeddusrwydd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir Gār 2007.

Perthnasol

"Dyna pam ry ni yn cynnig cyfle i blant a phobl ifanc yr ardal i greu logo neu arwyddlun i'r ŵyl.

"Ry'n ni yn arbennig o awyddus i'r logo fod yn gwbl berthnasol i'r Eisteddfod hon ac i gynnwys syniadau o'r hyn y mae'r ardal yn ei gyfleu i blant a phobl ifanc y fro."

Mae'r gystadleuaeth ar agor i unigolion, grwpiau neu ddosbarthiadau i rai sydd rhwng 5-25 oed.

Yr unig ofynion eraill ydi bod rhaid i'r unigolion fod yn mynychu ysgol, coleg neu adran o'r Urdd yn yr ardal, neu'n gweithio neu wedi'u geni yn nalgylch yr Eisteddfod.

"Mae'r gystadleuaeth hon yn ffordd wych o ddenu mwy o blant a phobl ifanc i ddod yn rhan o fwrlwm Eisteddfod 2007," meddai Siān Eirian, Cyfarwyddwr yr Eisteddfod a'r Celfyddydau Urdd Gobaith Cymru.

"Mae'r brwdfrydedd i'w deimlo yn amlwg yn Sir Gār ac ry'n ni yn hynod ddiolchgar i bobl yr ardal am eu gwaith caled a fydd gobeithio yn sicrhau llwyddiant i'r Brifwyl yn 2007."

Mae mwy o wybodaeth am y gystadleuaeth ar gael gan yr Urdd.
HEFYD:
Urdd yn cyhoeddi lleoliad
09 Maw 05 |  Newyddion
Eisteddfod yn 'llwyddiant mawr'
06 Meh 05 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^