BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 30 Mehefin, 2005, 15:15 GMT 16:15 UK
Marina: Na, medd cyngor
Marina Pwllheli
Roedd bwrdd Cyngor Gwynedd wedi cymeradwyo'r cynllun mewn egwyddor

Mae cyngor llawn Gwynedd wedi gwrthod cynlluniau i ehangu'r marina ym Mhwllheli.

Roedd gwrthwynebwyr yn ofni y byddai ehangu'r marina yn effeithio'n andwyol ar yr iaith Gymraeg.

Ond honnodd y rhai o blaid y cynllun £3.8m y byddai'n hwb economaidd.

Dydd Iau pleidleisiodd 37 o gynghorwyr yn erbyn y cynlluniau i greu 300 o angorfeydd ychwanegol yn yr hafan.

Pleidleisiodd 23 o blaid yr ehangu a phedwar yn ymatal.

Roeddwn i'n credu fod hwn yn gyfle i gryfhau'r economi ym Mhen Llŷn ond roedd teimladau cryf yn erbyn
Dafydd Iwan

Penderfynodd bwrdd y cyngor ddechrau'r mis gymeradwyo mewn egwyddor y cynllun i greu angorfeydd ychwanegol.

Ond roedd 15 o aelodau'r cyngor wedi galw ar y cyngor llawn i drafod y mater.

Wedi'r cyfarfod ddydd Iau dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd: "Yng nghyfarfod llawn y cyngor mae cynghorwyr Gwynedd wedi penderfynu i beidio cefnogi'r egwyddor i ehangu'r Hafan ym Mhwllheli.

"O ganlyniad, mae penderfyniad Bwrdd y Cyngor wedi ei wrthdroi ac ni fydd Cyngor Gwynedd yn symud ymlaen gyda'r datblygiad."

Yn ystod y cyfarfod cynigiodd y Cynghorydd Dai Rees Jones welliant y dylid cael 150 o angorfeydd yn lle 300 ond syrthiodd y gwelliant hwnnw. Aed ati wedyn i bleidleisio ar y cynnig llawn.

Ymatal

Roedd Dafydd Iwan, sy'n dal y portffolio datblygu ar Gyngor Gwynedd, yn un o'r rhai wnaeth ymatal.

Fe gyflwynodd y cynlluniau ar gyfer yr ehangu ac mae wedi siarad o blaid y cynllun yn ystod y misoedd diwethaf.

Dywedodd ei fod wedi ymatal gan fod barn gref mwyafrif grŵp y blaid yn erbyn y datblygiad.

Hefyd doedd e ddim am fod yn anghyson a phleidleisio yn erbyn rhywbeth yr oedd wedi ei gynnig ei hun.

Wedi'r cyfarfod dywedodd ei fod yn "credu fod hwn yn gyfle i gryfhau'r economi ym Mhen Llŷn ond roedd teimladau cryf yn erbyn ac mae'r ochr honno wedi ennill."

"Beth mae rhaid i ni wneud nawr yw edrych beth yw'r cyfleoedd eraill i ddatblygu'r economi yn Llŷn a Meirionnydd yn arbennig.

"Alla i ddim dweud mod i'n siomedig gan nad yw'r math o gynllun yn golygu llawer i mi yn bersonol. Dydw i ddim yn byw yn yr ardal.

"Ond y cyfan dwi'n ei ddweud yw bod y cyfle wedi ei golli a chyfle lle roedd yr awdurdod lleol yn rheoli'r datblygiad."

'Yn falch'

Wedi'r cyfarfod dywedodd Iwan Edgar o Gyngor Tref Pwllheli: "Dwi'n wirioneddol falch fod y penderfyniad wedi ei gymryd ac mae'n dangos fod ganddon ni obaith fod Cyngor Gwynedd yn meddwl ar eu traed am ddyfodol yr iaith yn y cadarnleoedd sy'n hanfodol i'w pharhad."

Mae'r ddadl resymegol wedi dal dŵr ac mae pobl wedi gweld fod y datblygiad yn...andwyol i'r cymunedau Cymraeg
Seimon Glyn
"Fedra i ddim credu'r peth," meddai Seimon Glyn sydd wedi brwydro'n erbyn y cynllun o'r dechrau.

"Rydan ni wedi brwydro yn y dirgel mewn gwirionedd gan nad oedd ganddon ni hawl i fynegi unrhyw safbwynt yn gyhoeddus.

"Ond rydyn ni wedi galw'r peth gerbron y cyngor llawn, wedi canfasio aelodau ac rydyn ni wedi ennill y ddadl.

"Mae'r ddadl resymegol wedi dal dŵr ac mae pobl wedi gweld fod y datblygiad yn wallus iawn ac yn andwyol i'r cymunedau Cymraeg sydd ar ôl yng Nghymru."

'Colli cyfle'

Un sy wedi ymgyrchu o blaid y cynllun yw'r Cynghorydd Tomos Evans sy'n arwain ar faterion yr amgylchedd i Gyngor Gwynedd.

"Dwi'n derbyn y penderfyniad. Dwi'n gredwr cryf mewn democratiaeth ond dwi'n teimlo fod yr ardal wedi colli cyfle a dyna pam wnes i siarad o'i blaid ... ," meddai.

Dywedodd mai hwn oeded diwedd y mater ond bod "rhaid edrych yn bositif ar beth y gallwn ei wneud ym Mhwllheli yn y dyfodol."




HEFYD:
Marina: Protest gan Cymuned
25 Meh 05 |  Newyddion
Marina: Dwy gangen yn gwrthwynebu
17 Meh 05 |  Newyddion
Cyngor llawn i drafod marina
16 Meh 05 |  Newyddion
Marina: Galw am wrthod penderfyniad
11 Meh 05 |  Newyddion
Marina: Dadlau dros benderfyniad
08 Meh 05 |  Newyddion
Marina: 'Effaith fawr ar iaith'
20 Ebr 05 |  Newyddion
Marina: Argymell ehangu
01 Meh 05 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^