BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 23 Ionawr 2006, 07:42 GMT
Datrys pos Eisteddfodol?
Adeilad newydd Cynulliad Cymru
Mae adeilad newydd y cynulliad yn agor ym mis Mawrth

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol yn chwilio am gynlluniau 'gwreiddiol' adeilad Senedd Cymru.

Pensaer o Sir Efrog oedd yn gyfrifol am y cynllun 80 mlynedd yn ˘l.

Frank Chippendale o Otley enillodd y wobr gyntaf yn adran bensaerniaeth Eisteddfod Genedlaethol Abertawe 1926.

Dywedodd yr Eisteddfod y byddai'n amserol gweld y gwaith unwaith eto am fod y Brifwyl yn dychwelyd i'r ddinas eleni.

Enillodd Mr Chippendale ú100 am ddylunio adeilad ar gyfer Senedd Cymru.

"Byddai'n addas os gallwn ni ddod o hyd i ragor o fanylion ynglŷn Ô'r pensaer yma a lleoliad ei gynlluniau ar gyfer Senedd-dŷ i Gymru," meddai Swyddog Celfyddydau Gweledol yr Eisteddfod Genedlaethol, Robyn Tomos.

"Yn enwedig, gan fod adeilad Senedd y Cynulliad Cenedlaethol ar fin agor a'r Eisteddfod Genedlaethol yn cael ei chynnal yn Abertawe eto eleni.

Urddasol

Y beirniad oedd Arthur Keen, Is-lywydd RIBA (Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain) a ddywedodd fod cynllun Frank Chippendale yn rhagori ymhob ffordd.

"Mae'r cynllun yn tarddu o adeilad coffaol gan gyflwyno nodweddion pwysig sydd ymhob achos o faint cywir," meddai.

Yn ˘l adroddiad yn y Western Mail ar y pryd, roedd Mr Chippendale yn 23 oed ac wedi mynd i'r Unol Daleithiau adeg yr Eisteddfod gan ei fod wedi ennill ysgoloriaeth deithio.

Dywedodd adroddiad am y gystadleuaeth ar Orffennaf 26 1926 yn y Western Mail mai darluniau cain "Pompeius" oedd gwaith yr enillydd.

Roedd y cynllun yn "urddasol, gosgeiddig ac yn goeth".

Aeth yn ei flaen i ddweud bod delweddau o'r gwaith wedi eu hysbrydoli gan gofeb Victor Emmanuel yn Rhufain.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^