BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 19 Ionawr 2006, 11:42 GMT
Clwy: 'Angen brechiadau'
Brechiad MMR
Mae 'na alw am fwy o bobl ifanc i gael eu brechu

Mae ystadegau diweddara yn dangos bod llawer mwy o achosion o glwy'r pennau yng Nghymru.

Yn ystod 2005 roedd mwy na 3,000 o achosion yng Nghymru tra oedd 72 achos yn 2001.

Mae'r cynnydd sylweddol yng Nghymru a Phrydain wedi arwain at alwadau eto gan Lywodraeth y cynulliad i annog pobl i gael brechiadau triphlyg MMR.

Dywedodd swyddogion iechyd y gallai clwy'r pennau fod yn "salwch difrifol" ond mae modd ei atal drwy ddefnyddio'r brechiadau.

Mae meddyg teulu o Wrecsam, Dr Peter Saul, wedi dweud iddo sylwi ar achosion, yn enwedig dros y Nadolig.

"Y rhai sy'n diodde ydi pobl ifanc yn eu harddegau hwyr neu yn eu 20au cynnar."

Dau ddogn

Mae nifer o achosion wedi bod mewn ysgolion, colegau a phrifysgolion ym Mhrydain.

"Cafodd y brechiad MMR ei gyflwyno yn y 1980au a dim ond un dogn yr oedd plant yn ei gael.

"Roedd nifer wedi eu gwarchod ond dangosodd gwaith ymchwil bod dau ddogn yn rhoi gwell imiwnedd.

"Ond fe lithrodd nifer o blant drwy'r system, sydd erbyn hyn yn oedolion ifanc ac mewn perygl o ddiodde o glwy'r pennau."

Ymhlith symptomau'r clwy mae enyniad yn y chwarennau, twymyn a theimlo'n sāl.

'Dramatig'

Dywedodd y dylai pobl ifanc fynd i gael brechiad mewn meddygfa.

A dywedodd Dr Richard Roberts, ymgynghorydd Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol Cymru, fod y neges yn syml iawn.

"Mae cynnydd dramatig wedi bod yn nifer yr achosion o glwy'r pennau ar draws Prydain yn gyffredinol a dydi Cymru ddim yn eithriad.

"Mae clwy'r pennau yn salwch difrifol iawn all arwain at driniaeth ysbyty a chymhlethdodau.

"Ond mae modd ei osgoi drwy imiwneiddio gyda brechiad MMR, sy'n arbed 90% o'r rhai sy'n derbyn un dogn a 99% o'r rhai sy'n derbyn dau ddogn.

"Rydym yn argymell fod plant a phobl ifanc sydd ddim wedi cael brechiad MMR yn cysylltu ā meddyg teulu."
HEFYD:
MMR: Brechu'n 'ddiogel'
31 Hyd 03 |  Newyddion
Clwy'r pennau: Cynnig brechiad
02 Rhag 04 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^