BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 21 Ionawr 2006, 10:03 GMT
Y rhod yn troi i lywydd yr Urdd
Gavin Ashcroft
Mae Gavin Ashcroft yn aelod o'r Urdd ers yn saith oed

Mae llywydd newydd Urdd Gobaith Cymru wedi talu teyrnged i'r mudiad am ei gyflwyno i'r iaith Gymraeg.

Magwraeth ar aelwyd ddi-Gymraeg y cafodd Gavin Ashcroft sy'n dod o Rydfelen ger Pontypridd.

Mae'r athro 26 oed yn cydnabod dylanwad athrawon ysgol gynradd ac uwchradd a wnaeth ei annog i ymuno 'r Urdd yn blentyn saith oed ac i gystadlu hyd a lled Cymru gyda'r mudiad ieuenctid.

Bellach ef sy'n dylanwadu ar blant ifanc ei fro enedigol a bydd cyfle iddo hybu gweithgareddau'r Urdd yn ystod ei flwyddyn fel llywydd.

Daeth y cyhoeddiad am ei apwyntiad wrth i Gyngor yr Urdd gynnal ei gyfarfod blynyddol yn Aberystwyth ddydd Sadwrn.

Tra'n ddisgybl yn ffrwd Gymraeg ysgol Saesneg Heol y Celyn, Rhydfelen, Pontypridd, yr ymaelododd Mr Ashcroft 'r Urdd yn wreiddiol a hynny dan ddylanwad prifathro "gwych" oedd yn annog dysgwyr yn ogystal phlant Cymraeg i gystadlu.

'Ysbrydoliaeth'

Dylanwad arall oedd yr actores Eirlys Britton, cyn athrawes a barhaodd mewn cysylltiad 'r ysgol.

"Hi yw fy ysbrydoliaeth," meddai.

"Roedd y pentre, hyd yn oed, yn ddi-Gymraeg," meddai wrth gofio ei fagwraeth uniaith Saesneg.

Mae fel talu'r pris yn l ac mae'n braf yn awr i gael cyfle i drosglwyddo'r holl brofiad
Gavin Ashcroft

"Un fenyw yn unig yn y pentre oedd yn siarad yr iaith, a doedd dim Cymraeg y tu hwnt i furiau'r ysgol."

Parhau wnaeth y pwyslais ar weithgareddau allgyrsiol wrth iddo drosglwyddo i Ysgol Uwchradd Rhydfelen a'r cyfleoedd i ganu, dawnsio clocsio gyda Dawnswyr Nantgarw ac actio.

Y profiad yma arweiniodd at gyfle i chwarae rhan amlwg yn Y Mapiwr yn 1996, ffilm gan y cyfarwyddwr Endaf Emlyn, a oedd yn brofiad "ffantastig".

Mae hefyd yn gwerthfawrogi'r cyfleoedd y cafodd i fynd i ardaloedd gwahanol o Gymru wrth gystadlu gyda'r Urdd a chymdeithasu phobl ifanc drwy'r Gymraeg.

'Talu'r pris yn l'

"Wnai fyth anghofio Eisteddfod Dyffryn Nantlle pan wnes i aros gyda Gwenno Hywyn (y diweddar awdures) a'i theulu," meddai.

"Profiadau fel 'na sydd wedi dylanwadu arna'i."

Astudiodd ffilm a theledu ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth ac fe ddychwelodd i'w gyn ysgol gynradd i ddysgu cyn symud ymlaen i Ysgol Gynradd Gymraeg Llwyncelyn ym Mhorth yn Y Rhondda.

Canolfan Mileniwm Cymru
Cafodd yr Eisteddfod ei gynnal yn 2005 yn Nghanolfan y Mileniwm

Mr Ashcroft oedd un o sylfaenwyr Aelwyd CF1 yng Nghaerdydd, aelwyd ar gyfer pobl ifanc o bob rhan o Gymru oedd wedi ymgartrefu yn y brifddinas.

Yn ddiweddar mae wedi sefydlu cr newydd yn ardal Pontypridd - Cr y Bont - er mwyn creu cyfleoedd cymdeithasol i oedolion ifanc ac i gefnogi Clwb y Bont, canolfan leol oedd mewn peryg o gau rai blynyddoedd yn l oherwydd trafferthion ariannol.

Cyfarfod

Mae'n edrych ymlaen at ei gyfnod fel llywydd yr Urdd.

"Mae fel talu'r pris yn l ac mae'n braf yn awr i gael cyfle i drosglwyddo'r holl brofiad y cefais i ac i'r plant gael yr un cyfleoedd.

"Mae'n braf gweld gwerth yr Urdd ar eu hwynebau ac maen nhw'n dwli."

Mae cyngor yr Urdd yn cwrdd yn Aberystwyth ddydd Sadwrn ar l gorfod gohirio'r cyfarfod blynyddol oherwydd tywydd garw fis Tachwedd.

Bydd y cyngor yn edrych yn l ar flwyddyn a welodd cynnal yr Eisteddfod yng Nghanolfan y Mileniwm Caerdydd am y tro cyntaf, gwaith arloesol gyda'r elusen Shelter, prosiect cyfnewid gyda mudiad ieuenctid yn Iwerddon ac agoriad gwersyll newydd yng Nghaerdydd.

Rhai o flaenoriaetha'r mudiad yn ystod y flwyddyn i ddod fydd cynyddu'r defnydd cymdeithasol o'r Gymraeg, gan roi sylw arbennig i'r oed 12-15, cynnal mwy o weithgareddau amser gwyliau a datblygu arweinwyr.
HEFYD:
Iaith: Mwy o arian i'r Urdd
13 Ion 06 |  Newyddion
Glan-Llyn: Glanfa newydd
18 Ion 06 |  Newyddion
Urdd: Apl at gyn-wersyllwyr
05 Rhag 05 |  Newyddion
Gwersyll yr Urdd yn flwydd oed
26 Tach 05 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^