BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 18 Ionawr 2006, 07:43 GMT
Cau canolfan Dara: 'Annealladwy'
Gwaith Dara
Mae ASau yn anfodlon gyda'r bwriad i gau'r ganolfan

Mae Aelodau Seneddol wedi beirniadu'r Weinyddiaeth Amddiffyn yn llym ynglŷn 'r bwriad i gau asiantaeth drwsio awyrennau Dara ym Mro Morgannwg.

Yn l adroddiad gan Bwyllgor Amddiffyn Tŷ'r Cyffredin roedd y penderfyniad i fuddsoddi miliynau o bunnau yn Dara yn fuan cyn trosglwyddo gwaith o Sain Tathan yn annealladwy.

Mae disgwyl i ganolfan y Llu Awyr yn Sain Tathan gau y flwyddyn nesaf gyda 500 o swyddi'n cael eu colli.

Ond dywedodd Adam Ingram, gweinidog y lluoedd arfog, ei fod wedi ei "syfrdanu" gan yr adroddiad gan ddweud y bydd y newidiadau yn arbed miliynau o bunnoedd.

Mae'r adroddiad yn galw ar i Swyddfa Archwilio Cymru ymchwilio ac y dylai ymarferoldeb Dara gael ei sicrhau.

Mae Llywodraeth Prydain yn trosglwyddo'r gwaith o drwsio awyrennau'r awyrlu i ganolfannau yn Lloegr er i dros 100m gael ei wario ar adnoddau modern newydd yn y ganolfan yn Sain Tathan.

Dywedodd gweinidogion bod angen symleiddio'r gwasanaeth er mwyn rhoi cefnogaeth fodern i'r lluoedd arfog.

Ond yn l ASau ar y Pwyllgor Amddiffyn mae'r penderfyniad yna wedi gwastraffu arian cyhoeddus ac maen nhw wedi galw ar archwilwyr arian cyhoeddus i edrych ar y mater.

Mae'r adroddiad yn beirniadu'r penderfyniad i fuddsoddi yn Dara tra bod adolygiad yn mynd yn ei flaen i ddyfodol gwasanaethau'r Awyrlu a'n dweud bod hyn yn enghraifft o ddiffyg cyd-weithio rhwng gwahanol rannau o'r Llywodraeth.

Ond yn l Mr Ingram dyw'r arian gafodd ei wario yn Sain Tathan ddim wedi cael ei wastraffu.
HEFYD:
Dara: Beirnadaeth o'r llywodraeth
09 Tach 05 |  Newyddion
Dara: Colli 500 o swyddi
08 Tach 05 |  Newyddion
Cynllun i gau canolfan awyrlu
23 Ebr 04 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^