BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 25 Mehefin, 2005, 08:00 GMT 09:00 UK
Prifwyl: Trafod y ffordd ymlaen
Safle eisteddfod Casnewydd 2004
Daeth yn amlwg fis Ebrill na all Cyngor Sir y Fflint ariannu'r Brifwyl yn 2007

Mae Cyngor yr Eisteddfod Genedlaethol yn cyfarfod yn Abertawe ddydd Sadwrn.

Mae'r cyfarfod yn cyd-fynd Seremoni Cyhoeddi Eisteddfod Abertawe 2006 sy'n cael ei chynnal yn y dref yn y prynhawn.

Ymysg yr hyn fydd yn cael ei drafod yn y cyfarfod yn Neuadd y Brangwyn yn ystod y bore mae cynnal y Brifwyl yn Lerpwl yn 2007.

Hefyd ar yr agenda bydd trafferthion ariannol yr Eisteddfod a hynny wedi i ymchwiliad annibynnol gyhoeddi fod y Brifwyl angen 188,000 o nawdd ychwanegol yn flynyddol.

Cyhoeddodd cwmni ymgynghorwyr annibynnol Grant Thornton bod dyled yr Eisteddfod yn 111,000.

Cafodd yr adroddiad ei gyflwyno i aelodau Bwrdd yr Iaith Gymraeg ddydd Gwener.

Mae'n cadarnhau yr hyn yr oedden ni'n ei ddweud rai blynyddoedd yn l y byddai'n dod i hyn oni bai fod y grant yn cael ei adfer
R. Alun Evans, Llywydd Llys yr Eisteddfod

Mae sefyllfa ariannol yr Eisteddfod wedi bod yn fregus ers sawl blwyddyn ac ar ddiwedd Eisteddfod Casnewydd y llynedd bu'n rhaid i swyddogion gyhoeddi apl ariannol cenedlaethol.

Poeni y mae'r Eisteddfod am fod lefel y nawdd y mae'n ei dderbyn yn rhy isel.

Croesi'r ffin

Dywedodd yr Eisteddfod eu bod yn croesawu casgliadau'r cwmni.

"Mae'n cadarnhau yr hyn yr oedden ni'n ei ddweud rai blynyddoedd yn l y byddai'n dod i hyn oni bai fod y grant yn cael ei adfer i'r hen lefel oedd e'n 1996/97," meddai R. Alun Evans, Llywydd y Llys.

Ymwelwyr ar faes yr Eisteddfod yng Nghasnewydd
Mae nifer yn anfodlon gweld yr Eisteddfod yn croesi'r ffin

"Yn eironig bron dyna yw canolbwynt yr adroddiad ond mae'n dod gan aseswyr annibynnol a dwi siwr y bydd hynny o help i Fwrdd yr Iaith a dwi siwr y bydd y gweinidog hefyd yn gwrando."

Mae'r gwahoddiad gan Gyngor Lerpwl i gynnal yr Eisteddfod yno yn 2007 wedi creu dadlau ymhlith arweinwyr y Brifwyl gyda rhai yn benderfynol na ddylai'r Brifwyl groesi'r ffin.

Hefyd mae rhai o Gymry'r ddinas yn poeni nad oes ganddyn nhw'r niferoedd na'r profiad i gynnal yr Eisteddfod.

Daeth yn amlwg fis Ebrill na all Cyngor Sir y Fflint ariannu'r Brifwyl yn 2007 ond dywedodd cyfarwyddwr yr Eisteddfod mai'r dewis olaf fyddai canslo Eisteddfod 2007.

Mae swyddogion yn ystyried derbyn cynnig Lerpwl ac mae'r mater yn debyg o gael ei ddatrys yn ystod y cyfarfod yn Abertawe.
HEFYD:
Prifwyl: Dyled o 111,000
24 Meh 05 |  Newyddion
Eisteddfod: Tri chyngor o blaid
27 Mai 05 |  Newyddion
Eisteddfod: Apl frys am 300,000
07 Awst 04 |  Newyddion
'Dim prifwyl i Lerpwl'
04 Ebr 05 |  Newyddion
Prifwyl: Newid trefn reoli
28 Tach 04 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^