BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 27 Mehefin, 2005, 09:46 GMT 10:46 UK
Archdderwydd newydd i Gymru
Selwyn Iolen (Selwyn Griffith) Archdderwydd Cymru
Cafodd Selwyn Griffith ei urddo'n Archdderwydd ddydd Sadwrn

Cafodd Selwyn Griffith ei urddo'n Archdderwydd yn ystod Seremoni Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol 2006 yn Abertawe ddydd Sadwrn.

Mae'n olynu'r Prif Lenor Robyn Lwis oedd yn ildio'r awenau yn y seremoni i groesawu'r Brifwyl i Abertawe a'r Cylch.

Bydd yr Eisteddfod ar safle hen waith tun Felindre rhwng Awst 5 a 12 2006.

Dydd Sadwrn cafodd trigolion yr ardal ragflas ar y Brifwyl wrth i Orsedd y Beirdd a chynrychiolwyr mudiadau orymdeithio drwy'r dref.

Ar l yr orymdaith drwy'r ddinas cafodd y seremoni ei chynnal yng Nghylch yr Orsedd ym Mharc Singleton am 1500.

Digwyddiadau

Ers wythnos roedd digwyddiadau wedi bod yn yr ardal, gan gynnwys cyngerdd yn Neuadd y Brangwyn.

Daeth y dathliadau i ben gyda'r Gymanfa Ganu yn Eglwys y Santes Fair, Abertawe, nos Sul.

Cafodd Mr Griffith (neu Selwyn Iolen, ei enw barddol) ei ethol yn Archdderwydd yn Eisteddfod Casnewydd y llynedd a bydd yn arwain ei seremoni gyntaf yn Eisteddfod Eryri ar Stad y Faenol ger Bangor yn Awst.

Gorymdaith drwy dref Abertawe
Fe wnaeth Gorsedd y Beirdd orymdeithio drwy Abertawe

Roedd prifardd arall wedi ymgeisio am y swydd, Gwynn ap Gwilym.

"Yn sicr, mae'n brofiad arbennig iawn ac yn anrhydedd arbennig," meddai Mr Griffith wedi'r cyhoeddiad.

"Wnes i ddim breuddwydio erioed y byddwn ryw ddydd yn Archdderwydd.

"Dwi'n edrych ymlaen at yr Eisteddfod gynta i mi fel Archdderwydd, yn Eryri, ar fy libart fy hun i bob pwrpas.

"Mae fel tm ffwtbol yn chwarae adre ac felly mae'n gysur mawr."

Enillodd Mr Griffith, sy'n byw ym Mhenisarwaun, y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst 1989 am ddilyniant o gerddi ar y testun "Arwyr".

Dod yn agos

Roedd wedi dod yn agos at ennill y Goron ddwywaith cyn hynny ac wedi ennill coronau a chadeiriau mewn eisteddfodau lleol.

Mae wedi cyhoeddi wyth cyfrol o farddoniaeth ar gyfer plant.

Blodau
Cafwyd blas ar yr hyn a fydd yn y ddinas y flwyddyn nesaf

Cafodd ei eni ym Methel ac mae'n hanu o'r un goeden deuluol phrifardd arall o'r pentref, W J Gruffydd.

Aeth i hen Ysgol Sir Caernarfon cyn mynd i'r Llu Awyr am ddwy flynedd.

Yn ddiweddarach, aeth ar gwrs athro a dysgodd yng Nghonwy, Bethesda a Llanberis cyn treulio naw mlynedd yn Rhiwlas fel prifathro.

Mae wedi bod yn aelod o'r Orsedd ers 1973.
HEFYD:
Prifwyl: Dyled o 111,000
24 Meh 05 |  Newyddion
'Anrhydedd arbennig' i Selwyn
06 Awst 04 |  Newyddion
Meini'r Orsedd ar newydd wedd
16 Rhag 04 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^