BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 16 Ionawr 2006, 11:36 GMT
Cwyn am arwydd dwyieithog
Arwydd
Yr arwydd: Dryswch
Mae cwmni'n ymddiheuro am fod camgymeriad ar arwydd dwyieithog oedd yn drysu cerddwyr.

Gogleddwr sylwodd ar yr arwydd pan oedd yn siopa am anrhegion Nadolig yng nghanol Caerdydd.

Roedd y fersiwn Cymraeg yn dweud "Edrychwch i'r chwith" a'r fersiwn Saesneg yn dweud "Edrychwch i'r dde".

Tynnodd Lux Traffic Controls yr arwydd i lawr ac ymddiheuro am y "gamddealltwriaeth".

"Cafodd yr arwydd ei symud cyn gynted ag y rhoddodd rhywun wybod i ni a byddwn ni'n cywiro'r sefyllfa," meddai'r rheolwr Steve Williams.

"Anfonodd y mab lun ata i oherwydd doedd yr arwydd ddim yn gwneud synnwyr o gwbl," meddai Eirwen Rowlands o Caernarfon.

"Chwerthinais i am fod y llun mor ddigri."

Oes gennych chi unrhyw sylwadau neu luniau am arwyddion "dryslyd," cysylltwch ni ar newyddionarlein@bbc.co.uk neu llenwch y ffurflen isod.

Enw
Eich cyfeiriad e bost
Tref a Sir
Eich sylwadau

Ymwadiad: Gall y BBC olygu eich sylwadau ac ni fedrwn warantu y bydd pob neges e-bost yn cael ei chyhoeddi.
Efallai y bydd eich sylwadau'n cael eu cyhoeddi gan y BBC drwy'r byd.


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^