BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 16 Ionawr 2006, 12:56 GMT
'Dathlu Prydain ar draul Cymru?'
Baner Jac yr Undeb
Mae Mr Brown am i faner Jac yr Undeb fod yn symbol o oddefgarwch
Mae'r Canghellor wedi galw am ddiwrnod arbennig i annog pobl i ddathlu Prydeindod.

Dywedodd Gordon Brown mewn araith i Gymdeithas Fabian yn Llundain dros y penwythnos fod "diffyg undod" ym Mhrydain.

Mae am ddiwrnod sy'n debyg i Ddiwrnod Annibyniaeth America, meddai, ac roedd am i gefnogwyr y Blaid Lafur yn "cofleidio Jac yr Undeb".

Ond er bod Mr Brown am ŵyl Brydeinig, gwrthododd Llywodraeth Prydain gais Llywodraeth y Cynulliad yn 2002 i ganiatŠu i Fawrth 1 fod yn ddiwrnod gwyliau.

Honnodd y byddai'n golygu costau ychwanegol i fusnesau.

Mae galw wedi bod ers tro am droi Gŵyl Dewi yn ddiwrnod gwyliau.

Ac mae un o'r rhai sydd am i Fawrth 1 fod yn ŵyl banc, y beirniad a'r llenor Harri Pritchard Jones, yn dweud mai anghenion gwleidyddol y Canghellor sydd wrth wraidd ei gynllun.

"Mae'n Albanwr, yn fab i weinidog yn y 'Kirk' ac wedi ei addysgu yn yr Alban.

"Ac mae'n ofni fod Cameron yn mynd i fod yn gryf yn ei erbyn ac mae isho profi i etholwyr canol Lloegr ei fod yn ffit i fod yn Brif Weinidog Prydain Fawr."

Roedd Mr Brown wedi dweud y dylai baner Jac yr Undeb ddynodi goddefgarwch ac undod.

Ond dywedodd Mr Jones fod gwahaniaethau sylfaenol rhwng Prydain a'r Unol Daleithiau.

"Mae America yn un genedl, i fod. Tydi Prydain ddim, i fod. Mae'n wladwriaeth sy'n cynnwys sawl cenedl ac yn amlethnig erbyn hyn.

"Pam rhoi'r pwyslais ar ddiwrnod i Brydeindod pan dan ni ddim wedi cael diwrnod i ŵ Dewi hyd yn hyn?"

Dywedodd arweinydd Plaid Genedlaethol yr Alban, Alex Salmond, fod y syniad o Brydeindod "wedi dod i ben ers blynyddoedd" yn yr Alban.

Roedd gwrthwynebiad Llafur i droi Dydd Sant Andreas yn ddiwrnod gwyliau yn "wendid mawr," meddai.

A ddylai'r Cymry ddathlu Prydeindod os nad yw Mawrth 1 yn ddiwrnod gwyliau? Beth yw eich barn chi?

Enw
Eich cyfeiriad e bost
Tref a Sir
Eich sylwadau

Ymwadiad: Gall y BBC olygu eich sylwadau ac ni fedrwn warantu y bydd pob neges e-bost yn cael ei chyhoeddi.
Efallai y bydd eich sylwadau'n cael eu cyhoeddi gan y BBC drwy'r byd.

HEFYD:
Dathlu dydd ein nawddsant?
01 Maw 05 |  Newyddion
Gorymdaith i gofio'n nawddsant
01 Maw 05 |  NewyddionGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^