BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 6 Mehefin, 2005, 15:05 GMT 16:05 UK
Gwiwer goch ar gynnydd
Wiwer goch
Gallai'r wiwer goch farw allan os nad yw'n cael ei gwarchod
Mae nifer y wiwer goch ar gynnydd, diolch i gynllun bridio ar Ynys Mn.

Cafodd y creaduriaid eu hail-gyflwyno i goedwig Niwbwrch yn 2003 a llynedd cafodd 23 o rai ifanc eu geni.

Eleni bydd mwy'n bridio, meddai Menter Gwiwerod Ewrop.

Roedd coedwig bn Niwbwrch yn llawn o wiwerod llwyd a chafodd dros 500 eu symud er mwyn creu hafan ddiogel i'r gwiwerod coch.

Anfonodd sawl sŵ ym Mhrydain a chasglwyr preifat wiwerod ar gyfer y cynllun gafodd ei gydlynu gan Sŵ Mynyddig Cymru.

Gosodwyd bocsus ar gyfer eu nythod yn y goedwig ac mae coleri arbennig yn golygu bod modd cadw golwg ar eu symudiadau.

Dywedodd Dr Craig Shuttleworth o Gyfeillion y Wiwer Goch yn Sir Fn: "Rydyn ni wrth ein boddau bod y wiwer goch yn dychwelyd i'w hen gynefin .

"Mae hyn yn newyddion da, yn enwedig gan fod y niferoedd yn gostwng mewn rhannau eraill o Brydain.

"Yn gyffredinol, mae angen creu mwy o ardaloedd diogel i warchod y gwiwerod coch."

Mae'r gwiwerod coch ym Mhrydain wedi gostwng yn fawr ers hanner canrif wrth i'r wiwer lwyd eu disodli yng Nghymru a Lloegr.

Ar y cyfan, mae'r wiwer goch wedi'i chyfyngu i'r Alban ac Iwerddon er bod ychydig yn ne Lloegr.

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^