BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 3 Mehefin, 2005, 08:04 GMT 09:04 UK
Mwy o draethau'n derbyn Y Faner Las
Traeth y Gogledd Dinbych-y-Pysgod
Mae 41 o draethau wedi derbyn y wobr yng Nghymru

Mae mwy o draethau Cymru wedi cael gwobr y Faner Las eleni er i'r nifer ar draws Prydain ostwng.

Y traethau yng Nghymru sy'n newydd ar y rhestr eleni yw Dale a Gogledd Aberllydan yn Sir Benfro, Penmaenmawr yng Ngwynedd a Chanol Prestatyn yn Sir Ddinbych.

Mae 41 o draethau i gyd wedi derbyn y wobr yng Nghymru gyda thair baner wedi eu rhoi i safleoedd lle mae marina.

Traethau Baner Las Cymru
Aberporth, Ceredigion
Abersoch, Gwynedd
Gogledd Aberystwyth, Ceredigion
Llanrhath, Sir Benfro
Abermaw, Gwynedd
Benllech, Ynys Môn
Borth, Ceredigion
Bae Bracelet, Abertawe
Bae Caswell, Abertawe
Bae Colwyn, Llandrillo-yn-rhos, Conwy
Cricieth, Gwynedd
Dale, Sir Benfro
Dinas Dinlle (Morfa Dinlle), Gwynedd
Y Friog, Gwynedd
Gogledd Aberllydan, Sir Benfro
Hafan, Pwllheli, Gwynedd (Marina)
Bae Langland, Abertawe
Llanddona, Ynys Môn
Llanddwyn, Ynys Môn
Lydstep, Sir Benfro
Niwgwl, Sir Benfro
Cei Newydd, Traeth Yr Harbwr, Ceredigion
Parc Gwledig Pen-bre, Sir Gaerfyrddin
Penmaenmawr, Conwy
Traeth Poppit, Sir Benfro
Porthcawl, Pen-y-bont ar Ogwr
Porth Einon, Abertawe
Canol Prestatyn Sir Ddinbych
Pwllhelli, Marian y De, Gwynedd
Porth Mawr, Tyddewi, Sir Benfro
Saundersfoot, Sir Benfro
Southerndown, Bro Morgannwg
Marina Abertawe, Abertawe
Castell Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro
Dinbych-y-pysgod - Traeth y Gogledd, Sir Benfro
Dinbych-y-pysgod - Traeth y De, Sir Benfro
Bae Trearddur, Ynys Môn
Bae Trearddur - Porth Dafarch, Ynys Môn
Bae Trecco, Pen-y-bont ar Ogwr
Tywyn, Gwynedd
Doc Fictoria, Gwynedd (Marina)

Dywedodd y trefnwyr fod y canlyniadau'n adlewyrchu'r buddsoddiad cynyddol yn y driniaeth o ansawdd dŵr afonydd a dŵr ymdrochi.

Cadwch Gymru'n Daclus sy'n rhoi gwobrau'r Faner Las ac ymysg y meini prawf mae glendid y traeth a'r dŵr a'r cyfleusterau sydd ar gael.

"Efallai nad yw'n heulog yma bob amser ond mae ganddon ni draethau sy'n lân a diogel," meddai Wynne Williams o Cadwch Gymru'n Daclus.

"Mae pobol am weld traethau o ansawdd y dyddiau hyn ac fe allwn ni gynnig yr ansawdd hwnnw.

Dywedodd rheolwr gyfarwyddwr Dŵr Cymru, Nigel Annett eu bod yn gwario miliynau o bunnoedd ar gynlluniau i wella ansawdd dŵr afonydd a dŵr ymdrochi.

"Rydym yn falch fod ei buddsoddiad yn arwain at fanteision i'n cwsmeriaid ac yn gymorth i sicrhau mwy o Faneri Glas i draethau Cymru," meddai

Mae'r gwobrau'n cael eu dyfarnu'n flynyddol mewn 32 o wledydd ar draws y byd.

Ymysg y safonau sy'n cael eu harchwilio mae rheolaeth dda ar lygredd, darparu gwybodaeth, rheoli cŵn a rheoli'r amgylchedd yn gynaliadwy.

Cafodd 119 o wobrau eu dyfarnu ym Mhrydain eleni o'i gymharu â 122 y llynedd. Cafodd Yr Alban a Gogledd Iwerddon wyth baner yr un.
HEFYD:
Mwy o draethau'n methu prawf dwr
27 Mai 05 |  Newyddion
Marinas Cymru gyda'r gorau
18 Meh 04 |  Newyddion
Traethau Cymru'n lân
04 Meh 04 |  Newyddion
Llai o draethau 'da' yng Nghymru
28 Mai 04 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^