BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 11 Ionawr 2006, 12:09 GMT
Creu cynefin i anifeilaid prin
Dyfrgi
Mae nifer y dyfrgwm yn dechrau codi ym Mhrydain
Mae lloches wedi ei haddasu fel rhan o gynllun cyngor i warchod anifeiliaid o dan fygythiad.

Ystlumod a dyfrgwn sy'n byw mewn coedwig ar gyrion tre Llangefni ar Ynys Mn sydd wedi cael cartref newydd.

Cafodd hen gwt ei addasu gan Gyngor Mn yng nghoedwig Nant y Pandy.

Codwyd y cwt dros 60 mlynedd yn l ac mae pwmp yno sy'n codi dŵr o afon Cefni i gartrefi'r dref.

Ond gyda'r hen drefn wedi diflannu cafodd y cwt ei drwsio a'i addasu ar gyfer yr anifeiliaid.

Dywedodd Sharon Smith, sydd wedi bod yn rhan o'r gwaith gwarchod, fod yr anifeiliaid yn yr ardal yn barod.

"Mae 16 math gwahanol ystlum ym Mhrydain ac mae saith math wedi bod yn defnyddio'r lle i fwydo," dywedodd.

'Llwyddiant'

"Dan ni wedi gweld olion traed a baw'r dyfrgwn yma. Gobeithio y byddannhw'n defnyddio'r lle i gysgu a bridio."

Straeon Poblogaidd Eraill

Ond dywedodd Duncan Brown o Gyngor Cefn Gwlad Cymru fod dyfrgwn yn dueddol o ddefnyddio eu safleoedd eu hunain.

"Yn Sir Fn, lle mae dyfrgwn yn prinhau yn ddifrifol tan yn ddiweddar, efallai bod llai o safleoedd sefydledig.

"Mae isho creu llefydd newydd iddyn nhw a gobeithio eu bod yn llwyddiant," meddai.

Dywedodd Mr Brown fod ystlumod yn fwy parod i addasu at fannau wedi eu creu'n arbennig.

"Mewn rhannau o Gymru mae'r safeoedd pwysica yn Ewrop i rai mathau o ystlumod. Dan ni'n obeithiol iawn.

"Diolch byth, mae'r dyfrgi ar ei ffordd yn l. Felly help llaw yw'r lloches."
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^