BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 31 Mai, 2005, 14:40 GMT 15:40 UK
S4C: Pennaeth newydd
Iona Jones
Ymunodd Iona Jones ag S4C yn gyntaf ym 1995
Mae Iona Jones, Cyfarwyddwr Rhaglenni S4C, wedi ei phenodi yn brif weithredwr y sianel.

Hi fydd yn lle Huw Jones, sy'n gadael S4C ddiwedd eleni ar l bron 12 mlynedd yn ei swydd.

Y fenyw gyntaf i'w phenodi'n brif weithredwr yw'r pedwerydd yn hanes y sianel a sefydlwyd ym 1982.

Mae'n 41 oed a dechreuodd ei gyrfa ym myd darlledu fel newyddiadurwr gyda BBC Cymru cyn dod yn olygydd Taro Naw a Newyddion.

Ymunodd ag S4C yn gyntaf ym 1995 fel Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol.

Symudodd i ITV Wales yn 2000 lle cynrychiolodd holl gwmnau rhanbarthol Carlton ledled y DG mewn perthynas 'r Ddeddf Ddarlledu a materion strategol eraill.

'Gweledigaeth'

Dychwelodd i S4C ym Medi 2003 fel Cyfarwyddwr Rhaglenni, gan ailstrwythuro'r Adran Rhaglenni a dyfeisio a rhoi ar waith strategaeth rhaglenni.

"Mae gan Iona yr union weledigaeth greadigol a gallu strategol sydd eu hangen i arwain y sianel i'r dyfodol digidol," meddai Elan Closs Stephens, Cadeirydd S4C.

"Braint ac anrhydedd yw cael bod yn brif weithredwr nesaf S4C ac arwain y sianel i'r oes ddigidol.

"Mae newidiadau eisoes ar droed yn S4C ac yn y sector gynhyrchu ac rwy'n hyderus y bydd ein partneriaeth phawb sydd ag uchelgais ar gyfer y sianel yn esgor ar lwyddiant er budd ein gwylwyr a'r diwydiannau creadigol yng Nghymru."

Ganed hi yn Hwlffordd, Sir Benfro, ac fe'i magwyd yn Llanbedr Pont Steffan cyn symud gyda'i theulu i Gaerdydd yn chwech oed.

Mynychodd Ysgol Gymraeg Bryntaf ac Ysgol Gyfun Llanhari cyn astudio Hanes Economaidd a Chymdeithasol ym Mhrifysgol Caerwysg.

Cwblhaodd Ddiploma l-raddedig mewn Newyddiaduraeth yng Nghanolfan Newyddiaduraeth Prifysgol Caerdydd.

Mae Iona yn briod ac yn fam i dri o blant.

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^