BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 9 Ionawr 2006, 17:49 GMT
Dechrau adfer cartref brenhines llên
Cae'r Gors
Adfail yw hen gartref Dr Kate Roberts ar hyn o bryd

Mae'r gwaith o adfer cartref un o nofelwyr mwyaf adnabyddus Cymru wedi dechrau.

Bydd Cae'r Gors, hen gartref y nofelydd Dr Kate Roberts yn Rhosgadfan ger Caernarfon, yn cynnwys amgueddfa, cyfleusterau seminar ac ystafell ddehongli.

Ym mhentref chwarelyddol Rhosgadfan y treuliodd Dr Kate Roberts ei phlentyndod ac roedd ardal y Lôn Wen gerllaw yn ysbrydoliaeth i lawer o'i nofelau a'i straeon byrion.

Adfail yw ei hen gartref, Cae'r Gors, ar hyn o bryd ond mae Cyfeillion Cae'r Gors wedi bod yn ymgyrchu ers blynyddoedd i'w adfer.

Gall y gwaith ddechrau o'r diwedd o ganlyniad i gymhorthdal o £656,000 gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

Canolfan newydd

Mae'r arian hefyd wedi arwain at benodi Siân Eirian Davies fel cyfarwyddwr newydd ar gyfer y ganolfan.

Dr Kate Roberts
Treuliodd Dr Kate Roberts ei phlentyndod yn Rhosgadfan
"Mae'r prosiect hwn mewn gwirionedd wedi bod yn weithredol ers y 10 mlynedd diwethaf gyda gweithiwr ymroddedig yn creu amryw o geisiadau am gymorthdaliadau dros y tair neu bedair blynedd diwethaf i arwain at ddechrau'r gwaith heddiw," meddai Ms Davies.

Fel rhan o'r gwaith bydd y tŷ ei hun, sydd fawr mwy na phedair wal ar hyn o bryd, yn cael ei adfer i ddangos sut y byddai wedi edrych pan fu Kate Roberts yn byw yno o'i geni yn 1891 hyd nes yr oedd yn 18 oed.

"Bydd rhan o'r tŷ yn cael ei ddodrefnu fel y byddai yn y cyfnod ac yna fe fydd ystafell seminar a fydd yn ddigon mawr i ddal 40 o bobl," meddai Ms Davies.

"Yna yng nghefn y tŷ gwreiddiol fe fydd canolfan newydd yn cael ei chodi i gynnwys arddangosfa am hanes lleol a daeareg yr ardal.

Teithiau cerdded

"O safbwynt y bobl leol bydd yn lleoliad lle gall cymdeithasau lleol gyfarfod ac o safbwynt addysgiadol bydd yn darparu ar gyfer oed cynradd hyd at lefel prifysgol," meddai.

Siân Eirian Davies
Enillodd Siân Eirian Davies Wobr Goffa Daniel Owen yn yr Eisteddfod Genedlaethol y llynedd
Bydd y ganolfan yn cynnwys elfennau o hanes a daearyddiaeth a bydd digwyddiadau'n cael eu cynnal fel teithiau cerdded yn darlunio hanes llenyddol cyfoethog yr ardal.

Mae Ms Davies yn gwireddu breuddwyd gyda'i swydd newydd.

"Fe wnes i gais am y swydd oherwydd enw Kate Roberts a yw fy hoff awdur benywaidd," meddai.

"Dyma'r cyfnod mwyaf cyffrous i fod yn gweithio ar y prosiect hwn gan fod popeth yn dod ynghŷd."

Mae Ms Davies yn awdures ei hun ac enillodd Wobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Eryri 2005 am nofel yn adrodd hynt a helynt y fintai gyntaf i Batagonia.
HEFYD:
Penwythnos o gofio Kate Roberts
24 Hyd 05 |  Newyddion
Arian i adfer cartref brenhines llên
24 Medi 05 |  Newyddion
£76,000 i gofio brenhines llên
25 Ebr 05 |  Newyddion
Arian loteri i gartref nofelydd
24 Gorff 04 |  Newyddion
Daniel: Siân yn fuddugol
02 Awst 05 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^