BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 9 Ionawr 2006, 07:51 GMT
Galw am ffordd osgoi mewn tref
Arwydd ffordd (cyffredinol)
Mae ymgynghorwyr yn asesu problemau traffig Y Drenewydd

Mae tref mewn peryg o gael ei "thagu gan draffig" ac mae angen ffordd osgoi yno ar frys, yn ôl cynghorydd o Bowys.

Dywedodd Richard Noyce ei bod yn ymddangos fod polisi ffyrdd Llywodraeth y Cynulliad yn anwybyddu'r Drenewydd a gweddill y canolbarth.

Gwadodd llefarydd ar ran Llywodraeth y Cynulliad fod y rhanbarth yn cael ei anwybyddu a dywedodd fod cynllun i wella llif traffig yn y dref yn rhan o'i raglen i wella priffyrdd.

Dywedodd fod "arfarniad trafnidiaeth" wedi ei gynnal yn Y Drenewydd.

Dywedodd y llefarydd mai yng nghanolbarth Cymru roedd dros 20 o'r 47 o gynlluniau a gyhoeddwyd yn Rhaglen Datblygu Priffordd Llywodraeth y Cynulliad yn 2004.

Mae problem draffig Y Drenewydd wedi bod yn bwnc llosg ers nifer o flynyddoedd ac mae'r mater wedi ei godi yn nifer o gyfarfodydd y cyngor.

'Gwaethygu'

"Dwi'n teimlo fod Llywodraeth y Cynulliad yn anwybyddu canolbarth Cymru," meddai Mr Noyce, sy'n cynrychioli ward Gogledd Llanllwchaearn.

"Flwyddyn ar ôl blwyddyn mae pethau'n gwaethygu a does dim yn cael ei wneud ac mae'r rhwystredigaeth yn cynyddu."

Hefyd honnodd fod busnesau yn amharod i sefydlu eu hunain yn y dref oherwydd y problemau traffig.

"Mae gan Y Drenewydd broblemau sylweddol a ffordd osgoi yw'r unig ateb i sicrhau ei bod yn werth byw yn Y Drenewydd, fel arall mae mewn perygl o gael ei thagu gan draffig," meddai.

Wrth drafod adroddiad yr ymgynghorwyr dywedodd y llefarydd ar ran Llywodraeth y Cynulliad: "Bydd eu hadroddiad, sy'n cael ei orffen ar hyn o bryd, yn nodi sawl ffordd o ddatrys problemau trafnidiaeth, a gallai un o'r rheiny fod yn ffordd osgoi (i'r Drenewydd).

"Y cam nesaf fydd penodi ymgynghorwyr i ddatblygu un o'r opsiynau hyn ymhellach ac mae disgwyl i'r gwaith hwn ddechrau'n ddiweddarach eleni."
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^