BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 4 Ionawr 2006, 11:52 GMT
Dirwy: Dicter dyn anabl
Mr Jensen
Mae Mr Jensen yn ddibynnol ar ei gar

Mae pensiynwr wedi beirniadu system parcio'r anabl ar l cael dirwy o 20 am nad oedd modd darllen dyddiad dirwyn i ben ei fathodyn.

Cafodd George Jensen, 75 oed o Hen Golwyn, docyn ar ei gar ym Metws-y-Coed ar Ionawr 2.

"Dwi'n teimlo mai biwrocratiaeth yw hyn ac y dylai nodyn rhybudd am sut y mae angen arddangos y bathodyn fod yn ddigon," meddai.

Dywedodd Cyngor Bwrdeistref Conwy y dylai Mr Jensen gysylltu nhw er mwyn adolgu'r achos.

A dywedodd llefarydd fod camddefnyddio cynllun y bathodyn glas yn golygu ei fod yn anodd weithiau i ddefnyddwyr go iawn.

Llun nid dyddiad

Roedd Mr Jensen wedi mynd i Fetws-y-Coed i ddathlu ei benblwydd gyda'i wraig Iris pan gafodd y tocyn.

"Roedd pwy bynnag oedd wedi rhoi'r tocyn i mi wedi ysgrifennu arno 'manylion bathodyn anabl yn annarllenadwy' a rhoi dirwy o 20," meddai Mr Jensen.

Dyma sut y dylai'r cerdyn fod wedi ei arddangos
Rydym yn deall mai camgymeriad gwirioneddol oedd hyn a dyna pam bod ganddon ni drefn apelio
Llefarydd ar ran Cyngor Conwy

Mae hawl ganddo i gael y bathodyn wedi problemau iechyd ar l triniaeth am gansyr yn 1998 a 1999.

Dywedodd mai'r broblem oedd mai y llun ohono oedd yn y golwg nid dyddiad diwedd cyfnod y bathodyn.

"Roedd taflen yn egluro sut i arddangos y bathodyn yn gywir - un dwi erioed wedi ei gweld o'r blaen - wedi cael ei gadael ar y ffenest hefyd.

"Dwi'n meddwl y byddai hynny fod wedi bod yn ddigon."

Cam-ddefnyddio

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor fod arolygwyr y meysydd parcio yn archwilio'r bathodynnau.

"Mae camddefnyddio'r cynllun oherwydd pobl sydd ddim wedi cael eu cofrestru yn broblem Brydeinig," meddai'r llefarydd.

"Ac mae'n effeithio'n uniongyrchol ar bobl anabl sy'n methu parcio yn y llefydd penodol am fod pobl yn eu camddefnyddio.

"Rydym yn deall mai camgymeriad gwirioneddol oedd hyn a dyna pam bod ganddon ni drefn apelio."
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^