BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 2 Ionawr 2006, 10:46 GMT
Llwybr newydd i bererinion Tyddewi
Eglwys Gadeiriol Tyddewi
Mae miloedd yn ymweld 'r eglwys bob blwyddyn

Fe fydd hi'n haws nag erioed o'r blaen i fynd am dro yn ardal Tyddewi.

Wrth i nifer wneud addewid i gadw'n heini ar ddechrau blwyddyn newydd mae Cyngor Dinas Tyddewi yn Sir Benfro wedi ariannu cynllun newydd, Llwybr Aaron.

Gobaith y cynllun ydi i ddenu mwy o ymwelwyr i'r ddinas a'i gwneud yn haws i fynd am dro i ymweld rhai o lefydd sanctaidd a hanesyddol y fro.

Mae Eglwys Gadeiriol Tyddewi yn atyniad i bererinion ers canrifoedd lawer ond mae mwy i'w weld yn y ddinas.

Mae sawl man sanctaidd arall o gwmpas Tyddewi ac er mwyn eu cyrraedd rhaid troedio ar hyd llwybrau cul a droediwyd gan y saint 'slawer dydd.

Roedd y saint yn droednoeth neu mewn sandalau tra bod cerddwyr heddiw mewn esgidiau cadarn.

Bwriad Llwybr Aaron ydi gwneud ymweld 'r llefydd sanctaidd yma yn haws i'r ymwelydd modern.

Ffynnon ar lwybr aaron
Yn l y sn mae dŵr arbennig yn y ffynnon

"Roedd y llwybr damed bach yn lletchwith yn mynd ar draws caeau, heibio i bobl eraill ac anifeiliaid," meddai John George, Maer Tyddewi.

"Unwaith gafodd y ffensys a'r giatiau eu gosod roedd yn gweithio'n well.

"Mae rhywun ar y llwybr trwy'r dydd yr adeg yma o'r flwyddyn a llawer o bobl ifanc yn dod i lawr yma i aros am benwythnosau ac ati ac i aros yn y tai bach ac yn cerdded am filltiroedd."

Mae pen draw Llwybr Aaron yn ymuno a phrif lwybr Arfordir Penfro, gan fynd heibio i ffynnon a darddodd - yn l traddodiad - ar y noson pan gafodd Dewi Sant ei eni.

Mae'r dŵr yn gallu gwella clefydau, yn l yr hanes.

Ergyd carreg o'r ffynnon wyrthiol mae adfeilion yr eglwys a godwyd ar yr union fan lle roddodd y Santes Non enedigaeth i'w mab yn l y stori.

"Yma y daeth Non i gysgodi ar noson enbyd ac yn l yr hanes yma y cafodd Dewi Sant ei eni," ychwanegodd Mr George.

Mewn oesoedd a fu roedd y bererindod i fan geni Dewi Sant yn daith hir a pheryglus dros fr a thir.

Llwybr Aaron
Mae'r llwybr yn hwb i dwristiaid yn yr ardal

Ond erbyn hyn mae'r llwybrau'n haws nac erioed a does gan neb fawr o esgus dros beidio mynd am dro i weld man geni nawddsant Cymru.

Mae'r llwybr wedi ei enwi ar l un o drigolion lleol Tyddewi a gychwynnodd ar y gwaith o baratoi'r ffordd.

"Mewn gwirionedd rydym yn parhau gwaith a ddechreuwyd sawl blwyddyn yn l gan un o'r trigolion lleol, sef y diweddar Mr Aaron Foster, ac ef sicrhaodd fod y llwybr yn cael ei adnewyddu yn y lle cyntaf," meddai Ian Meopham, un o geidwaid Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

"Mae'r llwybr yn un poblogaidd bob amser, ond roedd y chwe sticil yn achosi anhawster i rai pobl wrth ei ddefnyddio.

"Erbyn hyn, mae'r gatiau yn ei wneud yn llwybr llawer haws i'w ddefnyddio."
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^