BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 30 Rhagfyr 2005, 06:57 GMT
Hwb i safle diwydiannol hynafol
Mynydd Parys
Does dim cloddio wedi bod ym Mynydd Parys ers 100 mlynedd

Fe fydd arian o Ewrop yn rhoi hwb i gynllun i greu atyniad i ymwelwyr ar un o safleoedd diwydiannol hynaf Cymru.

Fe fydd hen fwynglawdd copr Mynydd Parys ger Amlwch yn cael bron i 400,000 er mwyn gwella'r ddarpariaeth yno.

Bydd safle tebyg yn Iwerddon hefyd yn cael arian o'r un gronfa er mwyn i'r ddau le allu rhannu gwybodaeth.

Ar un adeg hwn oedd y mwynglawdd mwyaf o'i fath yn y byd ac roedd dros 5,000 o bobl yn gweithio yma'n cloddio am fetel oedd wedyn yn cael ei anfon i dde Cymru a Glannau Mersi.

Mae ymwelwyr yn dod i grwydro o amgylch y safle ond hyd yma does dim ymdrech wirioneddol i'w farchnata na chynnig gwybodaeth fanwl am yr hanes.

Ond y bwriad gyda'r arian o Ewrop ydi ceisio creu atyniad i ymwelwyr ar y safle fyddai'n denu miloedd o bobl bob blwyddyn.

'Profion calonogol'

"Does dim llawer i egluro beth sydd yno, " meddai Neil Johnstone o Ymddiriedolaeth Treftadaeth Amlwch.

"Wrth gwrs mae'r golygfeydd yn anhygoel ac ychydig iawn o bethau sy'n cymharu 'r hyn sydd yma ym Mynydd Parys.

"Ond y bwriad ydi ein bod yn gallu cyfleu hynny mewn ffordd mwy dealladwy i bobl," meddai.

Mae gobaith am fwy o newyddion da i'r safle gan fod cwmni Anglesey Mining, perchnogion y safle, yn ystyried ailddechrau mwyngloddio am gopr yr ochr arall i'r ffordd.

Dywed y cwmni fod eu profion diweddar wedi bod yn hynod o galonogol.

Dywedodd y cwmni yn gynharach eleni ei fod yn gobeithio bod digon o fetelau yno i gloddio am hyd at 20 mlynedd.

Gall y penderfyniad i ailgloddio arwain at greu swyddi ac elw, meddai'r cwmni, a dywedodd y cyngor sir ei fod yn croesawu hyn.

Gallai'r cloddio ailddechrau am fod prisiau metel yn y byd wedi codi'n fawr ac am fod mwy o alw am fetel o China.
HEFYD:
Gwaith copr yn ysbrydoli menter
16 Gorff 05 |  Newyddion
Cloddio ar l canrif?
19 Mai 05 |  Newyddion
Creu paent o hen waith copr
26 Maw 04 |  Newyddion
Gwagio llyn i atal llygredd
07 Ebr 03 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^