BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 21 Mai, 2005, 10:23 GMT 11:23 UK
Brwydr rhieni plant ag anghenion
Plant yn chwarae (cyffredinol)
Mae rhieni yn pryderu am ddyfodol addysg plant ag anghenion arbenig ar yr ynys

Mae rhieni plant sydd ag anghenion arbennig am ffurfio grŵp i ymgyrchu dros godi canolfan newydd ar Ynys Mn.

Dydyn nhw ddim yn hapus chynnig y cyngor sir i greu dwy uned o dan reolaeth ysgolion prif ffrwd yr ynys i gymryd lle Ysgol Y Bont, Llangefni.

Ac wrth i'r awdurdod barhau i ystyried y posibiliadau, mae'r rhieni wedi penderfynu ffurfio ymgyrch eu hunain.

Dyw llawer o'r plant ddim yn gallu ymdopi bywyd ysgol gyffredin oherwydd eu hanabledd
Margaret Sands
O fewn ychydig ddyddiau maen nhw wedi casglu 3,500 o enwau ar ddeiseb ac yn bwriadu rhoi pwysau ar y cyngor i ddarparu cyfleusterau gwell i'w plant cyn gynted phosib.

Ar hyn o bryd mae plant sydd ag anghenion arbennig yn mynd i Ysgol y Bont yn Llangefni, lle mae 75 o ddisgyblion rhwng tair a 19 oed.

Mae'r ysgol ger std ddiwydiannol yn y dref ac yn bell o fod yn safle delfrydol.

Mae Llywodraeth y Cynulliad yn awyddus i weld plant anabl yn ymuno 'r brif-ffrwd addysg lle mae hynny'n bosib.

Dwy uned

Bwriad Cyngor Ynys Mn oedd creu dwy uned i blant ag anghenion arbennig mewn ysgol gynradd ac uwchradd yn Llangefni.

Ond mae llawer o'r rhieni yn gwrthwynebu'r cynllun.

"Dyw llawer o'r plant ddim yn gallu ymdopi bywyd ysgol gyffredin oherwydd eu hanabledd," meddai Margaret Sands, nain Benjamin, sy'n naw oed ac yn awtistig.

"Mi fyddai Ben yn ei chael yn amhosib i ddelio gydag ysgol fawr ac mi fyddai ei ddatblygiad yn mynd yn l yn lle ymlaen," meddai.

Ac oherwydd anabledd corfforol dwys llawer o ddisgyblion Ysgol y Bont, mi fyddai gwahanu'r ddwy uned yn ei gwneud yn anodd iawn i gael cyfleusterau digonol," meddai.

Mae pennaeth Ysgol y Bont, Dafydd Hughes, yn cefnogi cynllun sydd wedi ei roi o flaen y cyngor gan lywodraethwyr yr ysgol i ddatblygu canolfan arbennig ar yr ynys.

Cynnydd

Fe fyddai'r ganolfan yn cynnig adnoddau i athrawon a phlant yn y prif ffrwd ac yn rheoli unedau bychan mewn gwahanol drefi ar yr ynys.

Cred Mrs Sands fod angen cael lle hefyd i rieni gael mynd am sgwrs pan fo angen.

Bydd rhagor o gyfarfodydd ymgynghori yn cael eu cynnal cyn y bydd yr awdurdod yn mabwysiadu cynigion ffurfiol i'w cyhoeddi
Llefarydd ar ran Cyngor Ynys Mn mewn datganiad
Mae gofyn i'r cyngor ystyried llawer o bethau ynglŷn beth fydd anghenion plant anabl am flynyddoedd i ddod.

Pryder Mr Hughes yw'r ffaith bod nifer y plant sydd ag anghenion dwys wedi cynyddu yn ystod y 10 mlynedd diwethaf.

"Mae meddygaeth wedi altro gymaint yn ddiweddar fel bod mwy o blant sy'n cael eu geni'n gynnar yn goroesi ond angen gofal oherwydd eu hanghenion dwys.

"Dwi'n cyd fynd yn llwyr y dylai pob plentyn gael cyfle i fynd i ysgol prif ffrwd ond mae 'na rai sydd ddim yn mynd i ymdopi ac mae angen rhywle arwahn i'w cynnal nhw.

Pryder

"Mae fy mhryder mwyaf ynglŷn sicrhau'r ddarpariaeth orau i blant gydag anghenion arbennig, ac yn enwedig y rhai mwy dwys ac anghenus," meddai Mr Hughes.

Mewn datganiad dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Ynys Mn eu bod yn ystyried cynnig y llywodraethwyr ac "y bydd rhagor o gyfarfodydd ymgynghori yn cael eu cynnal cyn y bydd yr awdurdod yn mabwysiadu cynigion ffurfiol i'w cyhoeddi."

Ac mae llawer o'r rhieni yn benderfynol o roi pwysau ar y cyngor i ddatrys y sefyllfa cyn gynted phosib.

"Rydan ni wedi cael llawer o gefnogaeth yn barod a dydan ni ddim yn mynd i roi'r gorau nes i ni gael ateb pendant gan y cyngor," meddai Mrs Sands.


HEFYD:
'Diffyg' mewn addysg arbennig
24 Tach 04 |  Newyddion
Poeni am addysg arbennig
30 Maw 04 |  NewyddionGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^